15.5.22 žasnutie z objavu, že sme milovaní, a to ešte pred akoukoľvek našou odpoveďou.A toto je naša hodnota: sme milovaní.

15.5.2022 Homília pápeža zo slávnosti svätorečenia Počuli sme niekoľko slov, ktoré Ježiš adresuje svojim učeníkom…

11.5.22 Ako urobiť plodným tento čas, ktorý máme k dispozícii? Čo môžem za tie roky spraviť, ako môžem rásť v autorite, vo svätosti, v múdrosti?

11.5.2022 Generálna audiencia: Najväčšie dedičstvo seniorov nie sú peniaze, ale dobro Judita: obdivuhodná mladosť, veľkodušná…

8.5.Pán číta v našom vnútri,miluje nás, neodsudzuje nás.Spôsob, ko objaviť Pánovu lásku,je počúvať ho.Ježiš hľadá vrelé priateľstvo,dôveru,intimitu

8.5.2022 AP: Nájdite si čas na počúvanie a objavte, že ste Bohom milovaní Drahí bratia…

1.5.Miluješ ma?pýta sa Ježiš teba, mňa,ktorí máme prázdne siete a bojíme sa začať odznova;ktorí nemáme odvahu vrhnúť sa a možno sme stratili nadšenie

1.5.2022 Vrhnime sa za Ježišom s novým nadšením – príhovor pri poludňajšej modlitbe 1. mája…

25.4. aby ste sa vyhýbali všetkým formám posudzovania a mali vôľu pochopiť človeka,ktorého máte pred sebou.majte vždy po ruke prikrývku milosrdenstva

25.4.2022 Celý príhovor misionárom milosrdenstva: Buďme veľkodušní ako Rút Drahí misionári milosrdenstva, dobrý deň a…

24.4.22 Keď zažijeme radosť z oslobodenia od bremena našich hriechov,potom sa podelíme s ľuďmi okolo nás o chlieb milosrdenstva.Som tkáčom zmierenia?

24.4.2022 Pokoj vám!“ – homília pápeža Františka v Nedeľu Božieho milosrdenstva Dnes sa vzkriesený Pán…

18.4.22Temnota nás dostáva do krízy:ak si ju nechám pre seba a s nikým o nej nehovorím,nefunguje to.V krízach treba hovoriť,porozprávať sa s priateľom

18.4.2022 Veľkonočný pondelok tínedžerov s pápežom: Mať Jánov inštinkt a Petrovu odvahu Drahí chlapci a…

18.4.22 za teba som zakúsil smrť, vzal som na seba tvoje zlo, ťažkosti. Teraz som vzkriesený, aby som ti povedal: Som tu, s tebou, navždy. Neboj sa!“

18.4.2022 Pápež pri Regina caeli vyzval k zmiereniu: „Obráťme sa k Božím plánom mieru“ Drahí…

17.4.22Ježiš nesie rany,naše rany.Spôsobili sme mu ich my, naše hriechy,tvrdosť nášho srdca,Nevymazal ich zo svojho osláveného tela,nesie ich za nás

17.4.2022 Posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi – Veľká noc 2022 Drahí bratia a sestry, požehnanú…

16.4.22.S ním zlo viac nemá moc, neúspech nám nemôže zabrániť začať odznova, smrť sa stáva prechodom k začiatku nového života.

16.4.2022 Veľkonočná vigília: Osloboďme Ježiša od formalít, do ktorých sme ho uväznili Mnohí spisovatelia majú…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.