15.8.22som ako Panna Mária schopný zbadať dielo Boha,ktorý prostredníctvom miernosti a malosti koná veľké veci?Mária spieva o nádeji a zažíha nádej

15.8.2022 Pápež na slávnosť Nanebovzatia: Kraľovať znamená milovať Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Požehnaný…

14.8.2022sme zapálení ohňom Božej lásky a chceme ho „vrhnúť“ na svet, priniesť ho všetkým, aby každý objavil Otcovu nežnosť a zakúsil Ježišovu radosť?

14.8.2022 Viera je oheň, nie uspávanka – pápež František v nedeľu 14. augustadeozáznam Drahí bratia…

10.8.2022 oceniť Boží dar, ctiť si zodpovednosť deliť sa s ním a prinášať jeho ovocie všetkým. Čas života na zemi je milosťou tohto prechodu

10.8.2022 GA Idem vám pripraviť miesto» (porov. Jn 14,2) – Staroba, čas nasmerovaný k naplneniu pokračovanie…

5.8.2022 sme s Ježišom, ktorý nás pozná a miluje nás viac než my sami a chce pre každého z nás originálnu plnosť, jedinečnú pre každého..

5.8.2022 Pápež mladým: Nech sa živý Ježiš stane vaším životom „Nech sa Ježiš stane vaším…

26.7.22nám umožnili byť jedinečnými,originálnymi a slobodnými ľuďmi. Láska nikdy nie je nátlak, nikdy nezbavuje druhého človeka jeho vnútornej slobody

26.7.2022 Starí rodičia sú koreňmi stromu – homília na sviatok sv. Joachima a Anny v…

26.7.22). Predstavme si,ako sme s Ježišom pri jazere,ako sa blíži a skláňa s trpezlivosťou,súcitom a nehou uzdravuje.Ježiš prišiel,aby sa o nás staral

26.7.2022 Pápež medzi pútnikmi pri Jazere sv. Anny: Úloha matiek pri inkulturácii viery Drahí bratia…

24.7.22sme povolaní byť tvorcami revolúcie nežnosti!Robme to učiac sa čoraz viac a čoraz lepšie používať ten najvzácnejší nástroj,ktorý máme: modlitbu

23.7.2022 Pápež seniorom: Učme sa používať náš najvzácnejší nástroj „Drahí starí rodičia a seniori, sme povolaní…

Staňme sa aj my tak trochu básnikmi v modlitbe: s chuťou hľadajme vlastné slová a znovu si osvojme tie, ktoré nás učí Božie slovo

Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov júla 2022…

17.7.22 využimedovolenkový čas,aby sme sa zastavili a počúvali Ježiša.Keď začínam devrhám sa do víru povinností alebo hľadám inšpiráciu v Božom slove?

17.7.2022 Marta a Mária. Kiež kajúca púť do Kanady pomôže uzdraveniu Drahí bratia a sestry, dobrý…

14.7.22 Bez dlhších chvíľ adorácie, modlitbového stretnutia so Slovom a úprimného dialógu s Pánom naše úlohy ľahko stratia svoj význame.Klaňať sa

14.7.2022 Úlohou rehoľníkov je evanjelizovať: Pokora, jednoduchosť srdca a radosť Nepovažovať za samozrejmosť, že sa…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.