Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


29.4.2023 Pápež mladým: Ježiš z nás robí skutočných ľudí Pápežov príhovor nadväzoval na svedectvá mladých ľudí, ktoré predtým odzneli. Svätý Otec František ich ubezpečil, že Ježiš sa teší, keď dosahujeme vznešené ciele, neznehodnocuje mladícke sny, ale zvyšuje latku našich túžob a zdôraznil potrebu tréningu: „Ale ako sa dá v živote zvíťaziť? Existujú dva základné kroky, podobne[…]

26.4.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení: apoštolská horlivosť veriaceho (12): Svedkovia: mníšstvo a moc orodovania. Gregor z Nareku. Iz 53,11-12):Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Pokračujeme v katechéze o svedkoch apoštolskej horlivosti. Začali sme svätým Pavlom a minule sme hľadeli na mučeníkov, ktorí ohlasujú Ježiša svojím životom, až zaňho a za evanjelium dávajú svoj život. Dejinami viery[…]

23.4.2023 Pápež pred Regina Coeli: Spolu s Ježišom znovu čítať naše dni Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešnú tretiu veľkonočnú nedeľu evanjelium hovorí o stretnutí zmŕtvychvstalého Ježiša s emauzskými učeníkmi (porov. Lk 24, 13-35). Sú to dvaja učeníci, ktorí skleslí zo smrti Učiteľa sa rozhodli vo veľkonočný deň opustiť Jeruzalem a vrátiť sa domov. Možno boli[…]

19.4.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (11) Svedkovia: mučeníci Mt (10,16-18): Venujeme sa evanjelizácii a apoštolskej horlivosti. Po uvažovaní nad svedectvom svätého Pavla, skutočného „majstra“ apoštolskej horlivosti, sa dnes náš pohľad obracia nie na jednu postavu, ale na zástup mučeníkov, mužov a žien každého veku, jazyka a národa, ktorí položili svoj život za Krista, ktorí vyliali svoju[…]

15.4.2023 Pápež španielskej nadácii: Ste Ježišovými rukami, keď pracujete spoločne Na životnej ceste a rovnako aj na krížovej ceste máme všetci svoju prácu, každý má svoju úlohu. O tejto téme hovoril pápež František členom nadácie „Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina“ (Matka nádeje z Talavery de la Reina) Päťdesiat rokov, ktoré ste[…]

16.4.2023 Pápež: Cirkev je Kristovým telom, napriek obmedzeniam a pádom Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, v Nedeľu Božieho milosrdenstva, nám evanjelium hovorí o dvoch zjaveniach zmŕtvychvstalého Ježiša učeníkom a konkrétne Tomášovi, „neveriacemu apoštolovi“ (porov. Jn 20, 24 – 29). Tomáš v skutočnosti nie je jediný, pre koho je ťažké uveriť, dokonca predstavuje tak[…]

12.4.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (10): Svedkovia: 2. Svätý Pavol [Bratia,] vezmite si Božiu výstroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!» (Ef 6,13-15). https://www.youtube.com/embed/HwDkzh-j7b8?wmode=opaque&rel=0&autohide=1&showinfo=0&wmode=transparent&modestbranding=1&enablejsapi=1&origin=https://www.vaticannews.va&start=&end= Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Po tom, čo[…]

8.4.2023 Veľkonočná vigília: Kráčaj a spomínaj Noc sa chýli ku koncu a zapaľujú sa prvé svetlá úsvitu, keď sa ženy vydávajú k Ježišovmu hrobu. Postupujú neisto, stratené, ich srdcia sú rozorvané smútkom nad smrťou, ktorá im vzala Milovaného. Keď však dorazia na to miesto a vidia hrob prázdny, menia smer, menia trasu; opúšťajú hrob a[…]

8.4.2023 Veľkonočná vigília: Kráčaj a spomínaj Noc sa chýli ku koncu a zapaľujú sa prvé svetlá úsvitu, keď sa ženy vydávajú k Ježišovmu hrobu. Postupujú neisto, stratené, ich srdcia sú rozorvané smútkom nad smrťou, ktorá im vzala Milovaného. Keď však dorazia na to miesto a vidia hrob prázdny, menia smer, menia trasu; opúšťajú hrob a[…]

9.4.2023 Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka z lodžie vatikánskej baziliky. Drahí bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych! Dnes ohlasujeme, že On, Pán nášho života, je „vzkriesenie a život“ sveta (porov. Jn 11, 25). Je Veľká noc, čo znamená „prechod“, pretože v Ježišovi sa uskutočnil rozhodujúci[…]