Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


26.10.2022 Pápežova katechéza o rozlišovaní (7): Porozumieť duchovnej neúteche (Sir 2,1-2.4-5) časť cyklu katechéz O rozlišovaní Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Rozlišovanie, ako sme videli v predchádzajúcich katechézach, nie je v prvom rade nejakou logickou procedúrou. Týka sa činov a činy majú aj citový, afektívny podtext, ktorý treba rozpoznať, pretože Boh hovorí k srdcu.[…]

19.10.2022 Katechéza o rozlišovaní (6): Kniha nášho života (Dt 8,2). časť cyklu katechéz O rozlišovaní Drahí bratia a sestry, vitajte a dobré ráno! V katechézach týchto týždňov kladieme dôraz na predpoklady dobrého rozlišovania. V živote musíme vždy robiť rozhodnutia a k tomu musíme vykonať istú cestu rozlišovania. Každá dôležitá činnosť má svoj „návod“, ktorý je[…]

23.10.2022 AP Aby sme mohli vystúpiť k Bohu, musíme zostúpiť do svojho vnútra Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium dnešnej liturgie nám predkladá podobenstvo, ktoré má dvoch protagonistov, farizeja a mýtnika (porov. Lk 18,9-14), teda nábožného človeka a verejne známeho hriešnika. Obaja vystupujú do chrámu, aby sa modlili, ale iba mýtnik skutočne vystupuje k[…]

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium dnešnej liturgie končí Ježišovou znepokojenou otázkou: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,8). Akoby chcel povedať: keď prídem na konci vekov – ale môžeme si myslieť, že aj teraz, v tomto okamihu života – nájdem vo vás, vo vašom svete, nejakú vieru? Je to[…]

11.10.2022 Homília pápeža Františka pri 60. výročí otvorenia II. vatikánskeho koncilu «Miluješ ma?». To je prvá veta, ktorou sa Ježiš obracia na Petra v Evanjeliu, ktoré sme práve počuli (Jn 21,15). Naopak posledná veta znie: «Pas moje ovce» (v.17). V deň výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu počúvame tieto Pánove slová adresované  aj nám, nám ako[…]

12.10.2022 Pápež v katechéze o rozlišovaní: Spoznajme svoje hlboké túžby Prvky rozlišovania: Túžba časť cyklu katechéz O rozlišovaní Drahí bratia a sestry, dobré ráno! V týchto katechézach preberáme jednotlivé prvky rozlišovania. Po modlitbe, a sebapoznaní, by som dnes chcel hovoriť o ďalšej nevyhnutnej – povedal by som – „ingrediencii“ – chcel by som dnes hovoriť[…]

9.10.2022 Začlenenie a vďačnosť – homília pri svätorečení biskupa Scalabriniho a saleziána Zattiho Kým je Ježiš na ceste, prichádza mu v ústrety desať malomocných so zvolaním „Zmiluj sa nad nami“ (Lk 17,13). Všetci desiati sú uzdravení, ale len jeden z nich sa vráti, aby Ježišovi poďakoval. Je to Samaritán, čo bolo pre Židov niečo ako[…]

5.10.2022 Prvky rozlišovania: Poznať seba samých časť cyklu katechéz O rozlišovaní Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Pokračujeme v téme rozlišovania. Minule sme uvažovali o jeho nevyhnutnom prvku, ktorým je modlitba, chápaná ako dôverný vzťah s Bohom. Modlitba, nie ako papagáje, ale ako rodinný vzťah a dôvernosť s Bohom; prosba detí k Otcovi, modlitba s[…]

28.9.2022 GA Prvky rozlišovania. Dôverný vzťah s Pánom časť cyklu katechéz O rozlišovaní Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Pokračujeme v katechéze na tému rozlišovania, pretože rozlišovanie je veľmi dôležitá téma, aby sme vedeli, čo sa v nás deje. Pocity a myšlienky – musíme rozlíšiť odkiaľ prichádzajú, kam ma vedú, k akému rozhodnutiu. A dnes[…]

15.9.2022 Odkaz pápeža Františka Cirkvi v Kazachstane: Verní dedičstvu a prísľubu evanjelia Drahí bratia biskupi, kňazi a diakoni, drahí zasvätení muži a ženy, seminaristi a pastorační pracovníci, dobré ráno! Som šťastný, že som tu medzi vami, že môžem pozdraviť Konferenciu biskupov Strednej Ázie a stretnúť sa s Cirkvou, ktorú tvorí toľko rôznych tvárí, dejín a[…]