Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


11.2.2024 Anjel Pána: Nestačia krásne slová, sú potrebné konkrétne skutky Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium nám predstavuje uzdravenie malomocného (porov. Mk 1,40-45). Ježiš chorému, ktorý ho prosí, odpovedá: „Chcem, buď čistý!“ (v. 41). Vyslovuje veľmi jednoduchú vetu, ktorú hneď uvádza do praxe. V skutočnosti „ihneď malomocenstvo zmizlo a on bol uzdravený“ (v.[…]

14.2.2024 Katechéza o nerestiach a cnostiach (8): Acedia Mt 26, 36. 40-41 Acedia (Duchovné znechutenie) 8. časť cyklu katechéz O nerestiach a cnostiach Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Medzi všetkými hlavnými neresťami je jedna, ktorá často zostáva nepovšimnutá, možno kvôli svojmu názvu, ktorý je pre mnohých ťažko pochopiteľný: acedia (duchovné znechutenie). Preto sa v zozname nerestí pojem acedia[…]

14.2.2024Homília z Popolcovej stredy: Vojdi do skrytosti, vráť sa k srdcu . Keď dávaš almužnu, keď sa modlíš, keď sa postíš, dbaj o to, aby sa to dialo v skrytosti, lebo tvoj Otec vidí v skrytosti (porov. Mt 6, 4). Vojdi do skrytosti: toto je pozvanie, ktoré Ježiš adresuje každému z nás na začiatku pôstnej cesty.[…]

11.2.2024 Kanonizácia mamy Antuly: Pútnička Ducha Svätého, ktorá žila z Prozreteľnosti Prvé čítanie (porov. Lv 13,1-2.45-46) a evanjelium (porov. Mk 1,40-45) hovoria o malomocenstve: o chorobe, ktorá vedie k postupnému fyzickému zničeniu človeka a s ktorou sa, žiaľ, na niektorých miestach stále spájajú postoje marginalizácie. Malomocenstvo a marginalizácia: to sú dve zlá, od ktorých chce[…]

10.2.2024 Pápež k talianskym podnikateľom: Posilňujete ľudskú vynaliezavosť a tvorivosť V sobotu 10. februára navštívili pápeža Františka delegácie podnikateľov v remeselnej výrobe z celého Talianska, združené v konfederácii zvanej Confartigianato. Toto združenie, založené v roku 1946, významnou mierou prispelo k obrode a rozvoju talianskeho povojnového hospodárstva a dnes uchováva taliansku remeselnú tradíciu malých, rodinných podnikov[…]

7.2.2024 Katechéza o nerestiach a cnostiach (7): Smútok Ž 13,2-3.6mútok Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Na našej ceste katechéz o nerestiach a cnostiach sa dnes pozastavíme pri pomerne veľkej neresti, pri smútku, ktorý je chápaný ako skľúčenosť duše, neustále súženie, ktoré človeku bráni prežívať radosť zo svojho života. V prvom rade treba poznamenať, že Otcovia v[…]

31.1.2024 Katechéza o nerestiach a cnostiach (6): Hnev Ef 4,26-27.31-32 Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nedávajte miesto diablovi! […] Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! Hnev 6.[…]

2.2.2024 Homília na sviatok Obetovania Pána: Neposielajme nádej do dôchodku, ale čakajme na Pána Kým národ očakával Pánovu spásu, proroci ohlasovali jeho príchod, ako uvádza prorok Malachiáš: „Príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite“ (3, 1). Simeon a Anna sú obrazom a stelesnením tohto očakávania. Vidia ako Pán vchádza[…]

4.2.2024 Anjel Pána: Opusťme falošné predstavy o Bohu Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium z liturgie nám ukazuje Ježiša v pohybe: práve skončil kázanie a po odchode zo synagógy ide do domu Šimona Petra, kde uzdravuje jeho svokru. Potom k večeru opäť vychádza k mestskej bráne, kde stretáva mnoho chorých a posadnutých ľudí a uzdravuje[…]

28.1.2024 Anjel Pána: Dovoľme Ježišovi, aby zlomil reťaze, ktoré nás spútavajúdeozáznam Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša, ako oslobodzuje človeka posadnutého „zlým duchom“ (porov. Mk 1,21-28), ktorý ho trápil a neustále nútil kričať (porov. v. 23.26). To je to, čo robí diabol: chce sa zmocniť, aby „spútal naše duše“. My sa musíme[…]