Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


21.9.2023 Spoveď spred 70 rokov navždy zmenila život Jorgeho Maria Bergoglia Dňa 21. septembra 1953 Jorge Mario Bergoglio zažil dotyk Pána Boha, ktorý navždy poznačil jeho život. V Argentíne sa tento deň slávi ako deň študentov. Takmer 17- ročný Jorge, ktorý sa chystal na oslavu, zašiel na svätú spoveď. Skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktorú pri spovedi[…]

17.9.2023 Anjel Pána: Bez odpustenia niet nádeje Evanjelium nám dnes hovorí o odpustení (porov. Mt 18, 21-35). Peter sa pýta Ježiša: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (v. 21). Sedem je v Biblii číslo, ktoré označuje plnosť, a tak je Peter v predpokladoch svojej otázky veľmi veľkorysý. Ježiš však ide[…]

10.9.2023 Anjel Pána: Bratské napomenutie je jedným z najväčších prejavov lásky Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium nám hovorí o bratskom napomínaní (porov. Mt 18, 15-20), ktoré je jedným z najväčších, ale zároveň najnáročnejších prejavov lásky. Nie je totiž jednoduché napomínať iných. Keď sa tvoj brat vo viere voči tebe previní, ty mu bez nevraživosti pomôž a napomeň[…]

9.9.2023 Pápež manželom: Vaša služba sprevádzania rodín a kňazov je vzácnym dielom V príhovore Svätý Otec manželom poďakoval, že sa snažia rozvíjať poznanie o sviatosti manželstva a kňazstva a povedal: „Manželstvo a kňazstvo sú v skutočnosti (…) úzko prepojené, pretože obe zjavujú Božiu lásku a budujú mystické telo Cirkvi. Tieto dve sviatosti v skutočnosti rôznymi, ale[…]

6.9.2023 Pápež František: Rozšírme si srdcia, aby boli blízke každému človeku Drahí bratia a sestry, dobré ráno! V pondelok som sa vrátil z Mongolska. Chcel by som vyjadriť svoju vďačnosť všetkým, ktorí sprevádzali moju návštevu modlitbou a znovu poďakovať úradom, ktoré ma slávnostne privítali: …. Dnes by som vás rád zaviedol do srdca tejto cesty. Niekto by sa[…]

3.9.2023 Pápežova homília v Mongolsku: Len láska uhasí náš smäd Slovami žalmu sme sa modlili: „Bože, […] za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutná, pustá zem bez vody” (Ž 63, 2). Toto nádherné zvolanie sprevádza cestu nášho života uprostred púšte, ktorú sme povolaní prejsť. A práve v tejto vyprahnutej zemi[…]

2.8.2023 Pápež zasväteným Mongolska: Skúste a presvedčte sa, akým ste veľkým darom Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Ďakujem vám všetkým za vašu prítomnosť a vieru! Som rád, že sa s vami môžem stretnúť. Radosť z evanjelia je dôvodom, prečo ste tu vy, zasvätení muži a ženy v rehoľnom živote a v sviatostnom kňazstve a prečo sa spolu[…]

30.8.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (19): Svätá Kateri Tekakwitha 1Sol 5, 15-18: Drahí bratia a sestry, dobré ráno! V pokračovaní našej katechézy na tému apoštolskej horlivosti a nadšenia pre ohlasovanie evanjelia sa dnes pozrieme na svätú Kateri Tekakwithu, prvú kanonizovanú rodáčku zo Severnej Ameriky. Narodila sa okolo roku 1656 v dedine na severe štátu New[…]

28.8.2023 Pápež francúzskym podnikateľom: Skutočnou hodnotou práce je človek, nie stroje  Keď premýšľam o podnikateľoch, prvé slovo, ktoré ma napadne, je spoločné dobro. Podnikatelia sú protagonistami rozvoja a blahobytu. Ste základným motorom bohatstva, prosperity a spoločenského šťastia „Médiá málo hovoria o ťažkostiach a bolesti podnikateľov, ktorí zatvárajú svoje podniky a zlyhávajú nie vlastnou vinou,“ povedal[…]

26.8.2023 Pápež novinárom: Pomôžte mi hovoriť o synode bez sloganov Drahí priatelia, vitajte! Pozdravujem vás a ďakujem za toto stretnutie a za udelenie ceny E‘ Giornalismo. Chcem, aby ste vedeli, že ešte predtým, ako som sa stal rímskym biskupom, som zvykol odmietať udeľované ceny. Nikdy som žiadnu nedostal, ani som to nechcel, a to ani ako pápež. Je[…]