Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


1.4.2024 Pápež pred Regina Caeli: Nevzdávajme sa veľkonočnej radosti! Drahí bratia a sestry, dobrý deň a Požehnanú Veľkú noc! Dnes, v pondelok veľkonočnej oktávy, nám evanjelium (porov. Mt 28, 8 – 15) ukazuje radosť žien z Ježišovho zmŕtvychvstania. Text hovorí, že vyšli z hrobu a s „veľkou radosťou“ to „bežali oznámiť jeho učeníkom“ (v. 8). Táto radosť,[…]

31.3.2024 Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! Dnes po celom svete zaznieva posolstvo ohlásené pred dvetisíc rokmi z Jeruzalema: „Ježiš Nazaretský, ktorý bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych“ (porov. Mk 16,6). Cirkev znovu prežíva úžas žien, ktoré išli k hrobu na svitaní prvého dňa týždňa. Ježišov hrob bol uzavretý veľkým kameňom; a tak[…]

30.3.2024 Pápež na veľkonočnej vigílii: Pán je Bohom nemožného Ženy idú k hrobu pri brieždení, ale uchovávajú si v sebe nočnú tmu. Hoci sú na ceste, stále stoja na mieste: ich srdce zostalo pri úpätí kríža. Zahmlené slzami Veľkého piatku sú paralyzované smútkom, sú uväznené v pocite, že už je po všetkom, že nad Ježišovým[…]

29.3.2024 o21.15 Text krížovej cesty z Kolossea – Veľký piatok 2024 V modlitbe s Ježišom na krížovej ceste VIA CRUCIS 2024 – Kolosseum Úvod Pane Ježišu, hľadíme na tvoj kríž a uvedomujeme si, že si dal všetko za nás. Venujeme ti teraz tento čas. Chceme ho stráviť v tvojej blízkosti, keď si sa modlil počnúc Getsemanskou záhradou[…]

28.4.2024 Pápež kňazom: Ďakujem vám za vaše námahy i za vaše slzy Missa chrismatis, Bazilika Sv. Petra, 28. marec 2024 „Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho“ (Lk 4, 20). Tento úryvok z evanjelia je stále pôsobivý a vedie človeka k vizualizácii scény: predstaviť si ten okamih ticha, v ktorom sa všetky oči upierali na Ježiša[…]

26.3.2024 Pápež zaslal video do argentínskeho mesta Rosario zmietaného násilím „Farnosť je Cirkev, ktorá prejavuje blízkosť, je to spoločenstvo, kde sa každý môže cítiť Pápež obyvateľov mesta povzbudzuje prostredníctvom videoposolstva. Začína ho slovami: „Na um mi prichádza verš z evanjelia: «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj» (Mt 5,9).“ Ako zdôrazňuje Svätý Otec, „je potrebné posilniť spoločenstvo. Každý[…]

27.3.2024 Katechézy o nerestiach a cnostiach (13): Trpezlivosť 1 Kor 13,4a-5b.7 „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; […] nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé […] Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Trpezlivosť 13. katechéza o nerestiach a cnostiachTrpezlivosť Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Dnešná audiencia sa mala pôvodne uskutočniť na námestí, ale kvôli dažďu bola presunutá dovnútra. Je[…]

25.3.2024 Pápež mladým: Buďte remeselníkmi budúcnosti POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA mladým ľuďom pri príležitosti 5. výročia post-synodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit Drahí mladí, Kristus žije a chce, aby ste žili! Je to istota, ktorá vždy napĺňa moje srdce radosťou a ktorá ma teraz pobáda napísať vám toto posolstvo, päť rokov po zverejnení apoštolskej exhortácie Christus vivit, ktorá[…]

23.3.2024 Pápež František zamestnancom RAI: Pravda sa navrhuje, nikdy sa nevnucuje Pápež upozornil, že „médiá ovplyvňujú našu identitu, v dobrom i zlom“. Preto sa sústredil na dve slová: „služba a verejnosť – pretože veľmi dobre vystihujú základ poslania: komunikácia ako dar spoločnosti“. Často si pletieme „službu s poslúžením si a oddanosť s využívaním“. „Príspevok k pravde a spoločnému[…]

19.3.2024 Pápež Svetovému vidieckemu fóru: Rešpektujme drobných poľnohospodárov Tohtoročné stretnutie významných predstaviteľov poľnohospodárstva z celého sveta, zástupcov vlád, medzinárodných inštitúcií, spotrebiteľských organizácií, výskumných centier a nadácií má tému „Rodinné poľnohospodárstvo: udržateľnosť našej planéty“ a pápež listom chce vyjadriť blízkosť drobným poľnohospodárom aj zo strany Cirkvi. Petrov nástupca chváli rodinných farmárov „za solidárny spôsob práce a za úctivý a[…]