Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


5.1.2023 Homília pápeža pri pohrebe Benedikta XVI.: Verný priateľ Ženícha „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46). Sú to posledné slová, ktoré Pán vyslovil na kríži; jeho posledný povzdych – mohli by sme povedať – schopný potvrdiť to, čo charakterizovalo celý jeho život: nepretržité odovzdávanie sa do rúk svojho Otca. Ruky odpustenia a[…]

4.1.2023 GA Duchovné rozlišovanie 14. časť cyklu katechéz O rozlišovaní Žalmu 119 (105.129-130.165) Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Skôr než začneme túto katechézu, chcel by som, aby sme sa pripojili k tým, ktorí tu vedľa vzdávajú úctu Benediktovi XVI. a chcel by som mu adresovať myšlienku, pretože bol veľkým majstrom katechézy. Jeho vycibrené a[…]

2.1.2023 Benedikt XVI., Duchovný testament Zverejnený dokument, napísal Joseph Ratzinger, 29. augusta 2006 Keď sa v tejto neskorej hodine svojho života obzriem späť na desaťročia, ktoré som prežil, v prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať. V prvom rade ďakujem samotnému Bohu, darcovi každého dobrého daru, ktorý mi daroval život a viedol ma v rôznych[…]

1.1.2022 Anjel Pána: Mária upriamuje pozornosť na Dieťa Drahí bratia a sestry, dobré ráno a šťastný nový rok! Začiatok nového roka je zverený Presvätej Bohorodičke, ktorú dnes oslavujeme ako Božiu Matku. V týchto hodinách ju prosíme o príhovor najmä za emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý včera ráno opustil tento svet. Všetci spoločne, jedným srdcom a[…]

1.1.23 Novoročná homília pápeža Františka: Jazykom materstva je nežne sa starať o Dieťa Svätá Bohorodička! Toto je radostné zvolanie svätého Božieho ľudu, ktoré zaznelo v uliciach Efezu v roku štyristo tridsaťjeden, keď konciloví otcovia vyhlásili Máriu za Božiu Matku. Toto je základný údaj viery, ale predovšetkým je to krásna správa: Boh má Matku, a preto[…]

31.12.2022 Pápež spomína na zosnulého Benedikta XVI. v homílii pri vešperách s Te Deum (Gal 4,4). Keď sa Boh v plnosti času stal človekom, neprišiel na svet tak, že spadol z nebeskej výšavy, ale narodil sa z Márie. Nenarodil sa v žene, ale zo ženy. To je v podstate niečo iné. Znamená to, že Boh[…]

25.12.2022 Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete, požehnané Vianoce! Pán Ježiš, narodený z Panny Márie, nech prinesie všetkým vám Božiu lásku, prameň dôvery a nádeje; a nech prinesie súčasne dar pokoja, ktorý zvestovali anjeli betlehemským pastierom: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj[…]

22.12.2022 Tri dary Vianoc: vďačnosť, obrátenie a pokoj – pápež Rímskej kúrii Drahí bratia a sestry! Pán nám opäť dáva milosť sláviť tajomstvo jeho narodenia. Každý rok sa pri nohách Dieťaťa ležiaceho v jasliach (porov. Lk 2,12) môžeme pozrieť na svoj život z tohto zvláštneho svetla. Nie je to svetlo slávy tohto sveta, ale „pravé[…]

24.12.2022 Vianočná homília Svätého Otca: Jediná sila, ktorá mení beh dejín je láska „Ako sa našim životom znovu prihovára táto noc? Po dvoch tisícročiach od Ježišovho narodenia, po mnohých Vianociach, ktoré sme oslávili uprostred výzdoby a darčekov, po toľkom konzume, ktorý zahalil tajomstvo, ktoré oslavujeme, je tu riziko: toho toľko vieme o Vianociach, ale zabúdame[…]

21.12.2022 Pápež František: Život v priateľstve s Duchom Svätým Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte! Pokračujeme – uzatvárame – cyklus katechéz o rozlišovaní a kto doteraz sledoval tieto katechézy, by si mohol pomyslieť: ako je len to rozlišovanie komplikované! V skutočnosti je komplikovaný život, a ak sa ho nenaučíme čítať, komplikovaný ako je,[…]