Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


18.5.2024 Pápež vo Verone o svätodušnej vigílii: Opakom vojny je súlad Ducha Raz prišiel apoštol Pavol do jedného kresťanského spoločenstva a spýtal sa ho: Prijali ste Ducha Svätého? A oni, čo odpovedali? Čo je Duch Svätý? Nevedeli, čo je to Duch Svätý. Myslím, že keď sa dnes spýtam mnohých kresťanských spoločenstiev, čo je Duch Svätý,[…]

23.5.2024 Katechéza o nerestiach a cnostiach (21): Pokora Lk 1, 46-48): «Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.» 21. katechéza o nerestiach a cnostiach: Pokora Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Na záver[…]

19.5.2024 Regina Caeli: Sýtiť sa Slovom, ktoré je inšpirované Duchom Svätým Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, na slávnosť Turíc, oslavujeme zoslanie Ducha Svätého na Pannu Máriu a apoštolov. V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš hovorí o Duchu Svätom a hovorí, že nás naučí všetko, čo počul“ (porov. Jn 16, 13). Čo však tento výraz[…]

19.5.2024 Homília na slávnosť Zoslania Ducha Svätého: Pôsobenie moci s jemnosťou Rozprávanie o udalosti Turíc (porov. Sk 2, 1-11) nám ukazuje dve oblasti pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi: v nás a v misii, s dvoma charakteristikami: mocou a jemnosťou. Rozjímajme o tom. Pôsobenie Ducha Svätého v nás je silné, ako to symbolizujú znamenia vetra a[…]

15.5.2024 Katechézy o nerestiach a cnostiach (20): Láska 1 Kor 13,4-7 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 20. katechéza o nerestiach a cnostiach: Láska[…]

12.5.2024 Regina Caeli: Ježiš nám krok za krokom ukazuje cestu do neba Drahí bratia a sestry, peknú nedeľu! A teraz chcem zaželať peknú nedeľu deťom z Janova! Dnes sa v Taliansku a v ďalších krajinách slávi Nanebovstúpenie Pána. V evanjeliu svätej omše sa uvádza, že Ježiš po tom, čo zveril apoštolom úlohu pokračovať v jeho[…]

9.5.2024 Homília počas vešpier: Všetci potrebujeme nádej Za radostného spevu Ježiš vystúpil do neba, kde sedí po pravici Otca. On – ako sme práve počuli – pohltil smrť, aby sme sa my stali dedičmi večného života (porov. 1 Pt 3, 22 Vulg.). Nanebovstúpenie Pána teda nie je odlúčením, odstupom, odchodom od nás, ale je naplnením jeho poslania:[…]

8.5.2024 Katechézy o nerestiach a cnostiach (19): Nádej Rim 8,18.23-24 Myslím, [bratia], že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. […] Aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení.  19. katechéza o nerestiach[…]

1.5.2024 Katechézy o nerestiach a cnostiach (18): Viera Jn 9,35-38 Ježiš vyhľadal slepca, ktorému prinavrátil zrak, a povedal mu: «Ty veríš v Syna človeka?». On vravel: «A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?». Ježiš mu povedal: «Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou». On povedal: «Verím,[…]

28.4.2024 Pápež mladým: Nebojte sa dať zo seba všetko! Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Aj slnko sa usmieva! Rád vás vidím! Byť spolu nám umožňuje podeliť sa, hoci len modlitbou, pohľadom či úsmevom, o zázrak, ktorým sme. Všetci sme totiž dostali veľký dar to, že sme milovanými Božími deťmi a sme povolaní plniť Pánov[…]