Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


13.11.2022 AP  Vytrvalosť je odrazom Božej lásky Drahí bratia a sestry, dobrý deň, požehnanú nedeľu! Dnešné evanjelium nás privádza do Jeruzalema, na najposvätnejšie miesto: do chrámu. Tam, okolo Ježiša, niektorí ľudia hovoria o veľkoleposti tejto veľkolepej stavby, «vyzdobenej krásnymi kameňmi» (Lk 21,5). Ale Pán hovorí: «z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude[…]

9.11.2022 Pápež zhrnul svoju návštevu v Bahrajne: Dialóg je kyslíkom pokoja Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Skôr než začnem hovoriť o tom, čo som pripravil, chcel by som upozorniť na tieto dve deti, ktoré sem prišli. Nepýtali si povolenie, nepovedali: „Ach, bojím sa“: prišli priamo. Takýto máme byť s Bohom: priami. Dali nám príklad,[…]

5.11.2022 Homília na štadióne v Bahrajne: Milovať bezpodmienečne, vždy a všetkých O Mesiášovi, ktorého vzbudí Boh, prorok Izaiáš hovorí: «Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca» (Iz 9,6). Zdá sa to ako protirečenie: na scéne tohto sveta v skutočnosti často vidíme, že čím viac sa niekto usiluje o moc, tým viac je pokoj[…]

6.11.2022 Protiliek na uzavretý svet je kultúra starostlivosti – pápež mladým v Bahrajne Dejiskom stretnutia s mladými v sobotu 6. novembra sa stala jediná katolícka škola v Bahrajnskom kráľovstve – Škola Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Táto stredná škola gymnaziálneho typu, ktorá si tento rok pripomína 74 rokov od založenia, v sebe spája študentov i zamestnancov 29 rozličných národností, kultúr, jazykov a[…]

4.11.2022 Ekumenizmus v Bahrajne: Duch Svätý zjednocuje, kresťania milujú všetkých Vaša kráľovská výsosť, pán minister spravodlivosti, vďaka za Vašu prítomnosť, ktorou sme poctení. „My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lýbijských krajov Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi; počujeme ich vo svojich[…]

2.11.2022 Súd ako radostné prekvapenie – homília Svätého Otca v deň Pamiatky zosnulých Čítania, ktoré sme počuli, v nás, vo mne, vyvolávajú dve slová: očakávanie a prekvapenie. Očakávanie vyjadruje zmysel života, pretože žijeme v očakávaní stretnutia – stretnutia s Bohom, ktoré je dôvodom našej dnešnej modlitby príhovoru, najmä za kardinálov a biskupov, ktorí zomreli počas[…]

1.11.2022 Svätí nás učia demilitarizovať srdce – Anjel Pána 1. novembra Drahí bratia a sestry, požehnaný sviatok, dobrý deň! Dnes, keď slávime všetkých svätých, môžeme mať klamný dojem: môžeme si myslieť, že oslavujeme tie sestry a bratov, ktorí boli v živote dokonalí, vždy príkladní, presní, ba až „škrobení”. Avšak dnešné evanjelium vyvracia tento stereotypný pohľad,[…]

31.10 2022 Pápež ocenil koordináciu talianskej Cirkvi na poli komunikácie „Talenty a schopnosti sa musia využiť v prospech všetkých v službe Cirkvi v Taliansku. (…) Cesta, ktorú ste za týchto dvadsaťpäť rokov prešli, vám už teraz poskytuje bohaté skúsenosti na ďalšie zlepšovanie práce v oblasti koordinácie.“ „Buďte opatrní, pretože zmena neznamená ísť s momentálnou módou,[…]

24.10.2022Pápež odpovedal na otázky seminaristov a kňazov študujúcich v Ríme Úloha duchovného sprievodcu a úloha spovedníka Pri prvej odpovedi sa Svätý Otec venoval téme duchovného vedenia resp. sprevádzania. Ako uviedol, túto službu môže vykonávať nielen kňaz, ale i laik, laička, a zdôraznil, že je dôležité rozlišovať medzi duchovným vedením a svätou spoveďou: „Problém duchovného vedenia – dnes používame[…]

30.10.2022 Anjel Pána s pápežom Františkom: V živote nikdy nie je všetko stratenéVideozáznam „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium dnes v liturgii hovorí o stretnutí Ježiša so Zachejom, hlavným mýtnikom Jericha (Lk 19,1-10). V centre tohto rozprávania je sloveso hľadať. Dávajme pozor: hľadať. Zachej „zatúžil vidieť Ježiša, kto to je” (v. 3) a Ježiš[…]