Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


20.3.2024 Katechézy o nerestiach a cnostiach (12): Rozvážnosť Rozvážnosť 12. katechéza o nerestiach a cnostiach «Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou, lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznovstve. […] Bláznovstvo je nerozumnému človekovi potechou, rozvážny muž však mieri rovno. Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov. […] Výchovou k múdrosti je bázeň[…]

15.3.2024 Pápež: Jubilejný rok 2025 má ukázať silu nádeje Evanjelizácia v sekularizovanom svete „Vieme, aké negatívne dôsledky spôsobil, avšak toto je priaznivý čas na to, aby sme pochopili, akú účinnú odpoveď sme povolaní dať mladým generáciám, aby mohli znovuobjaviť zmysel života.“ „Veľká problematika, ktorá je pred nami, je pochopiť, ako prekonať trhlinu, ktorá sa objavila v odovzdávaní[…]

13.3.2024 Katechézy o nerestiach a cnostiach (11): Cnostné konanie 11. časť katechéz o nerestiach a cnostiach Cnostné konanie «Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! […] A Boh pokoja bude s[…]

17.3.2024 Anjel Pána: Keď darujeme a odpúšťame, žiari v nás Božia sláva Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, v Piatu pôstnu nedeľu, keď sa blížime k Svätému týždňu, nám Ježiš v evanjeliu (porov. Jn 12, 20 – 33)  hovorí jednu dôležitú vec: že na kríži uvidíme jeho slávu a Otcovu slávu (porov. v. 23.28). Ako[…]

7.3.2024 Pápež: Ženy dokážu zjednocovať s nehou, sú tvorkyne ľudskosti Spomínané sympózium sa venuje osobitne svedectvu života desiatich svätíc z rôznych častí sveta, ktorými sú: Jozefína Bakhita zo Sudánu, Magdaléna od Ježiša z Fracúzska, Elizabeth Ann Seton z USA, Maria MacKillop z Austrálie, Laura Montoya z Kolumbie, Kateri Tekakwitha domorodá obyvateľka Severnej Ameriky, Terézia z Kalkaty,[…]

6.3.2024 Katechéza o nerestiach a cnostiach (10): Pýcha Pýcha 10. časť katechéz o nerestiach a cnostiach Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Na našej ceste katechéz o nerestiach a cnostiach sa dnes dostávame k poslednej z nerestí: k pýche. Starobylí Gréci ju definovali slovom, ktoré by sme mohli preložiť ako „nadmerný lesk“. V skutočnosti je pýcha sebapovyšovanie,[…]

8.3.2024 Homília z kajúcej pobožnosti: Boh odpúšťa všetko „Môžeme kráčať novým životom“ (Rim 6, 4): tak píše apoštol Pavol prvým kresťanom rímskej cirkvi. Ale čo je to ten nový život, o ktorom hovorí? Je to život, ktorý sa rodí z krstu, ktorý nás ponára do Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania a robí nás navždy Božími deťmi, deťmi[…]

10.3.2024 Anjel Pána: Ježiš nás miluje, hoci pozná naše hriechy Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V túto štvrtú pôstnu nedeľu nám evanjelium predstavuje postavu Nikodéma (porov. Jn 3, 14-21), farizeja, „jedného z popredných mužov u Židov“ (Jn 3, 1). Videl znamenia, ktoré Ježiš konal, spoznal v ňom učiteľa, ktorého poslal Boh, a išiel za ním[…]

18.2.2024 Anjel Pána: v pôste sme načúvať srdcu Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, na prvú pôstnu nedeľu, nám evanjelium predstavuje Ježiša pokúšaného na púšti (porov. Mk 1, 12-15). Text hovorí: «na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal». V pôstnom období sme aj my pozvaní „vstúpiť na púšť“, to znamená do ticha,[…]

13.2.2024 Pápež: Duchovná obnova sa veľmi líši od „wellness“ pobytu Pápež František napísal predslov k najnovšej knihe Austena Ivereigha „Prvé patrí Bohu: Duchovné cvičenia s pápežom Františkom“. Vydalo ju v utorok vydavateľstvo Loyola Press. Tu uverejňujeme plné znenie pápežovho predslovu. Svätý Ignác z Loyoly si vďaka vlastnej životnej skúsenosti veľmi jasne uvedomil, že každý kresťan[…]