Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


21.7.2024 Anjel Pána: Len ak sa naučíme odpočívať, vieme mať súcit Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu! Evanjelium dnešnej liturgie (Mk 6, 30 – 34) rozpráva, že apoštoli, ktorí sa po návrate z misie zhromaždili okolo Ježiša, aby mu vyrozprávali, čo dokázali. Potom im On povedal: „Odíďte, vy sami, na opustené miesto a chvíľu si odpočiňte“[…]

14.7.2024 Anjel Pána: V rodine je ľahšie otvoriť sa viere a novosti evanjelia Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu! Dnes nám evanjelium hovorí o Ježišovi, ktorý posiela svojich učeníkov na misiu (porov. Mk 6,7-13). Posiela ich „po dvoch“ a odporúča im dôležitú vec, aby si so sebou vzali len to najpotrebnejšie. Zastavme sa na chvíľu pri tomto[…]

6.6.2024 Pápež katechizuje v garáži: Vychovávajte deti k slobode Neďaleko Kostola sv. Brigity Švédskej sa v garáži bytového domu uskutočnilo neočakávané stretnutie s pápežom. Po deťoch a tínedžeroch sa chcel rímsky biskup stretnúť s rodinami v rímskej štvrti Palmarola (oblasť Borgata Ottavia) na krajnom západnom predmestí mesta. O rodine, jej výzvach a ťažkostiach, jej kráse a potenciáli[…]

18.5.2024 Pápež zahájil návštevu Verony stretnutím s kňazmi a rehoľníkmi: Prinášajte všetkým Božie odpustenie! „Chcel som začať tým, že pozdravím tieto ženy, ktoré sú klauzúrnymi sestrami. V kláštornom svete človek nestráca radosť. Sú láskavé, nikdy neohovárajú“. Získané povolanie a vykonávané poslanie V príhovore ku kňazom sa pápež zastavil pri dvoch bodoch prijatého volania, ktoré treba[…]

6.6.2024 Pápež Dikastériu pre klerikov: Utkávajte pevnú sieť bratských vzťahov Rímsky biskup využil príležitosť, aby vyjadril „svoju vďačnosť, náklonnosť a blízkosť kňazom a diakonom na celom svete“, keď povedal: „Mnohokrát som varoval pred nebezpečenstvom klerikalizmu a duchovného svetáctva, ale dobre si uvedomujem, že väčšina kňazov pracuje s takou veľkorysosťou a duchom viery pre dobro svätého[…]

5.6.2024 Katechézy o Duchu Svätom (2): „Vietor veje, kam chce“. Kde je Boží Duch, tam je sloboda Jn 3,6-8 [Ježiš povedal Nikodémovi:] «Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš,[…]

2.6.2024 Pápež František: Eucharistia je prítomnosť Ježiša medzi nami Vzal chlieb a dobrorečil“ (Mk 14, 22). Týmto spôsobom sa začína rozprávanie o ustanovení Eucharistie v evanjeliu svätého Marka. A práve z tohto Ježišovho príkladu – z požehnania chleba – by sme mohli vychádzať pri uvažovaní o troch rozmeroch tajomstva, ktoré slávime: vďakyvzdanie, spomienka a prítomnosť. Po prvé: Vďakyvzdanie.[…]

2.6.2024 Anjel Pána: Stávajme sa tým, čo prijímame v Eucharistii Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu! V Taliansku a v ďalších krajinách je dnes slávnosť Božieho Tela. Dnešné evanjelium rozpráva o Ježišovej Poslednej večeri (Mk 14, 12-26), počas ktorej sa Pán daruje v chlebe, ktorý láme a v kalichu, ktorý dáva učeníkom, je to vlastne On sám,[…]

29.5.2024 Katechézy o Duchu Svätom (1): Duch Boží sa vznášal nad vodami Gn 1,1-2 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 1. Katechéza z cyklu Duch a Nevesta. Duch Svätý vedie Boží ľud v ústrety Ježišovi, našej nádeji:[…]

26.5.2024 Pápež František deťom: Duch Svätý nás sprevádza životom „Sme tu, aby sme sa spoločne modlili, aby sme sa modlili k Bohu. Súhlasíte?“ začal a zopakoval, že Otec Stvoriteľ nás ‚veľmi miluje‘ a pomáha nám, aby sme vyrástli. Najprv sa pápež sústredil na priblíženie tajomstva Najsvätejšej Trojice, jedného Boha v troch osobách, keď povedal: „Otec nás stvoril,[…]