Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


26.11.2023 Anjel Pána: Pravé kraľovanie spočíva v milosrdenstve Bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes sa nemôžem pozerať z okna, pretože mám problém so zápalom pľúc a zamyslenie bude čítať Mons. Paolo Braida, pretože on je ten, kto ich robí a vždy ich robí veľmi dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prítomnosť. Dnes, v poslednú[…]

29.11.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (28): Evanjelium je pre súčasnosť (1 Pt 3,15-16): Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v[…]

3.12.2023 Anjel Pána: Stretnúť Ježiša v tých, ktorí nás potrebujúDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnes, na prvú adventnú nedeľu, v krátkom evanjeliu, ktoré nám ponúka liturgia (porov. Mk 13, 33-37), nám Ježiš trikrát adresuje jednoduchú a priamu výzvu: „Bdejte“ (v. 33.35.37). Dnešnou témou je preto bdelosť. Ako ju však máme chápať? Niekedy si túto cnosť predstavujeme ako postoj[…]

19.11.2023 Anjel Pána: Strach blokuje, dôvera oslobodzuje Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium nám dnes predstavuje podobenstvo o talentoch (porov. Mt 25, 14-30). Istý pán odchádza na cestu a zveruje sluhom svoje talenty, teda svoj majetok, „kapitál“: talenty boli peňažnou menou. Rozdeľuje ich podľa schopností každého z nich. Po návrate od nich žiada vyúčtovanie toho, čo[…]

19.12.2023 Pápež v Deň chudobných: Chudoba je škandál Traja muži sa ocitli s obrovským bohatstvom v rukách vďaka štedrosti svojho pána, ktorý odchádza na dlhú cestu. Tento pán sa však jedného dňa vráti a opäť si zavolá týchto sluhov v nádeji, že sa s nimi bude môcť radovať z toho, ako sa medzičasom zaslúžili o[…]

11.11.2023 Výchova detí je sociálna práca a zasluhuje uznanie, povedal pápež Európskemu združeniu rodičov Svedectvo o hodnote manželstva a rodiny možno odovzdávať iba vlastným životom Rodič čelí vzdelávacím úlohám, na ktoré často nie je pripravený.“ – poznamenal pápež František a vzápätí dodal, že s tým súvisí veľmi veľa záležitostí, ako: starať sa o deti s láskou, pomáhať im[…]

15.11.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (26): Ohlasovanie je radosť Lk 2,8-11 Drahí bratia a sestry, dobré ráno! po tom, čo sme sa stretli s rozličnými svedkami ohlasovania evanjelia, zhrniem cyklus katechéz o apoštolskej horlivosti do štyroch bodov, inšpirovaných apoštolskou exhortáciou Evangelii gaudium, od ktorej vydania tento mesiac uplynie desať rokov. Prvý zo štyroch bodov, na ktorý sa[…]

12.11.2023 Anjel Pána: Múdrosť spočíva v starostlivosti o vnútorný život Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu! Dnešné evanjelium nám ponúka príbeh, ktorý sa týka zmyslu života každého z nás. Je to podobenstvo o  desiatich pannách, ktoré boli povolané vyjsť v ústrety ženíchovi (porov. Mt 25, 1-13). Žiť znamená toto: je to jedna veľká príprava na[…]

31.10.2023 Pápež: Modlite sa za mňa, vaše modlitby mi dodávajú silu „Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril“, tak znie úmysel Svetovej siete modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) na november. Svätý Otec sa v tejto súvislosti v krátkom videu prihovára nasledovne: „Proste Pána, aby ma požehnal. Vaše[…]

1.11.2023 Anjel Pána: Svätosť je dar a cesta Drahí bratia a sestry, dobrý deň a krásny sviatok! Dnes slávime sviatok Všetkých svätých. Vo svetle tejto slávnosti sa na chvíľu zastavme pri tom, čo znamená svätosť, zvlášť pri charakteristikách pravej svätosti. Svätosť je darom, nedá sa kúpiť a zároveň je cestou. Na prvom mieste je to darom. Svätosť je Boží dar,[…]