Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


22.1.2023 Pápež František: Cíťme sa byť povolaní dať telo Božiemu slovu Ježiš opúšťa pokojný a skrytý život v Nazarete a presúva sa do Kafarnaumu, mesta ležiaceho pri Galilejskom mori, miesta prechodu, križovatky rôznych národov a kultúr. Naliehavosť, ktorá ho poháňa, je ohlasovanie Božieho slova, ktoré je potrebné priniesť všetkým. V evanjeliu vidíme, že Pán pozýva[…]

22.1.2023 Pápež František: Čo máme opustiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša? Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium v liturgii (Mt 4,12-23) rozpráva o povolaní prvých učeníkov, ktorí na Galilejskom jazere opúšťajú všetko, aby nasledovali Ježiša. Niektorí z nich sa s ním už stretli vďaka Jánovi Krstiteľovi a Boh do nich vložil semienko viery (porov. Jn 1,35-39). A[…]

25.1.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (3): Ježiš, majster ohlasovania Ježiš, majster ohlasovania 3. časť cyklu: evanjelizačné nadšenie – apoštolská horlivosť veriaceho (Lk 4,17-21): Drahí bratia a sestry, dobré ráno! Minulú stredu sme uvažovali o Ježišovi ako o vzore ohlasovania, o jeho pastoračnom srdci vždy nasmerovanom na druhých. Dnes naňho hľadíme ako na majstra ohlasovania. Ako[…]

18.1.2023 Katechéza o evanjelizačnom nadšení (2): Ježiš, vzor ohlasovania  (Lk 15,4-7) Ježiš, vzor ohlasovania 2. časť cyklu: evanjelizačné nadšenie – apoštolská horlivosť veriaceho Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte všetci! Minulú stredu sme začali cyklus katechéz o evanjelizačnom nadšení, o apoštolskej horlivosti, ktorá má oživovať Cirkev a každého kresťana. Dnes sa pozrieme na[…]

15.1.2023 Anjel Pána s Pápežom Františkom: Slobodní od naviazaností Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu! Evanjelium dnešnej liturgie (porov. Jn 1,29-34) podáva svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi potom, čo ho pokrstil v rieke Jordán. Hovorí: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja“[…]

14.1.2023 Pápež Severoamerickému kolégiu: Ľudia potrebujú, aby sme ich počúvali „Drahí priatelia, váš pobyt tu v Ríme sa časovo zhoduje so synodálnou cestou, na ktorú sa v súčasnosti vydáva celá Cirkev, cestou, ktorá zahŕňa počúvanie Ducha Svätého a seba navzájom, aby sme rozpoznali, ako pomôcť členom svätého Božieho ľudu žiť dar spoločenstva a stať sa[…]

11.1.2023 Svätý Otec začal nový cyklus katechéz o evanjelizačnom nadšení Povolanie k apoštolátu 1. katechéza z cyklu O evanjelizačnom nadšení Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes začíname nový cyklus katechéz, venovaný naliehavej a rozhodujúcej téme kresťanského života: evanjelizačnému nadšeniu, teda apoštolskej horlivosti. Pre Cirkev je to životne dôležitý rozmer: spoločenstvo Ježišových učeníkov sa v[…]

8.1.2022 Anjel Pána na sviatok Krstu Krista Pána: Božia spravodlivosť je milosrdná Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes slávime sviatok Pánovho krstu a evanjelium nám predstavuje podivuhodnú scénu: Ježiš sa po prvýkrát po svojom skrytom živote v Nazarete objavuje na verejnosti; prichádza na breh rieky Jordán, aby sa dal pokrstiť Jánom. (Mt 3,13 –[…]

6.1.2023 Anjel Pána na Slávnosť Zjavenia Pána: Dostali sme tri dary Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, na slávnosť Zjavenia Pána, nám evanjelium hovorí o mudrcoch, ktorí prišli do Betlehema, otvorili svoje pokladnice a dali Ježišovi dary: zlato, kadidlo a myrhu (porov. Mt 2,11). Títo mudrci z Východu sú známi svojimi darmi, ale keď[…]

6.1.2023 Homília na slávnosť Zjavenia Pána: Klaňať sa Bohu, nie sebe Ježiš ako vychádzajúca hviezda (porov. Nm 24,17) prichádza osvietiť všetky národy a rozžiariť noci ľudstva. Spolu s mudrcami, ktorí hľadia k nebu, sa aj my dnes pýtame: „Kde je ten novonarodený?” (Mt 2,2). Ktoré je to teda miesto, kde môžeme nájsť a stretnúť nášho[…]