Ak nám chcete v našej činnosti pomôcť finančne, naše číslo účtu je

IBAN: SK5709000000000634293423
BIC: GIBASKBX

Ďakujeme.

Sme prijímatelia 2 % z dane, podporte prosím našu činnosť pre podnikateľov

Tlačivá:

Naše údaje sú

Sociálna akadémia

Tbiliská 7628/21
831 06
Bratislava – Rača

IČO:30814286

občianske združenie