Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


14.12.2014 Svätý Otec na Anjel Pána: Ježiš prišiel, aby priniesol radosť všetkým a navždy Drahí bratia a sestry, milé deti, drahí chlapci a dievčatá, dobrý deň! Už dva týždne nás čas Adventu pozýva k duchovnej bdelosti, aby sme pripravili cestu Pánovi. Pánovi, ktorý prichádza. V túto tretiu nedeľu nám liturgia predkladá iný vnútorný postoj, s[…]

13.12.2014 Slová pápeža nevidiacim v deň ich patrónky sv. Lucie: Život je na to, aby sa dával Človek je svetlom do tej miery, v akej je darom pre ostatných. Tieto slová adresoval dnes Svätý Otec nevidiacim a slabozrakým, ktorých prijal na audiencii v deň ich patrónky sv. Lucie. V Klementínskej sále pozdravil napoludnie asi stočlennú[…]

12.12.2014 Pápež František na sviatok Guadalupskej Panny Márie «Nech ťa chvália, Pane, všetky národy. Zmiluj sa nad nami a žehnaj nás. Obráť k nám svoj pohľad, Pane. Nech celá zem spozná tvoju dobrotu a národy tvoje spásne dielo. Nech ťa národy radostne ospevujú, pretože spravodlivo súdiš svet» (porov. Ž 67) Táto žalmistova modlitba, naliehavá žiadosť[…]

11.12.2014 Svätý Otec vo štvrtkovej homílii: Boh nám dáva milosť z lásky, nie za zásluhy Boh je ako matka, nezištne nás miluje, ale my často chceme kalkulovať s touto milosťou podľa akéhosi duchovného účtovníctva. Túto myšlienku rozviedol Svätý Otec v rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Boh zachraňuje svoj ľud nie na diaľku, ale[…]

7.12.2014 Interview s papežem Františkem pro argentinský deník La Nación Elisabetta Piqé: Schůzka byla naplánována na 4. prosince 16:30 v Domě sv. Marty. Čas letí. Rozhovor s papežem Františkem trvá 50 minut. Zbude čas i na povídání a dokonce na pořízení filmového mobilního záznamu papežova pozdravu a požehnání pro první absolventy koleje v Alfarico, střední[…]

o rodine

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa Svätý Otec na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou osvetlil hlavné posolstvo tohto mariánskeho sviatku, a tiež jeho súvislosť so slovami samotnej modlitby Anjel Pána. Veriacim sa prihovoril nasledovnými slovami: Drahí bratia a sestry, pekný slávnostný deň! Posolstvo[…]