Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.


18.4.2015 Papež František vyzval ženské katolické sdružení k „revoluci něhy“ Vatikán. Papeže Františka dnes navštívili členové jedné z prvních ženských mezinárodních katolických asociací (Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane, Katolická mezinárodní asociace ve službě mladých žen), která za podpory papeže Lva XIII vznikla počátkem 20. století (1902) jako plod sociálního učení církve. Dnes poskytuje pouze[…]

17.4.2015 Otec v rannej homílii: Kresťanská pokora nie je masochizmom, ale láskou   Samoúčelné pokorovanie sa je masochizmom, zatiaľ čo to, ktoré zakusujeme a znášame v mene evanjelia, nás pripodobňuje Ježišovi. Túto myšlienku rozviedol pápež František v homílii dnešnej rannej svätej omše v Dome  sv. Marty. Pozval kresťanov, aby nikdy neživili v sebe pocity nenávisti, ale[…]

16.4.2015 Pápež v rannej homílii: Poslúchať Boha v otvorenosti k dialógu – Uzatváranie sa pred dialógom je nezlučiteľné s poslušnosťou voči Bohu. Uzavretosť vedie k zatvrdnutosti a tá vyúsťuje do umlčiavania druhých, keď ohlasujú Božiu „novosť“. O tomto dnes ráno kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Liturgické čítania z dnešného dňa hovoria o poslušnosti. Ako povedal[…]

15.4.2015 Generálna audiencia: Boh stvoril človeka ako muža a ženu Milí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešná katechéza je venovaná ústrednému aspektu témy rodiny, a to obrovskému daru, ktorý dal Boh ľudstvu vo stvorení muža a ženy a vo sviatosti manželstva. Táto i nasledujúca katechéza sa budú dotýkať rozdielnosti i komplementárnosti medzi mužom a ženou, ktorí stoja[…]

14.4.2015 Pápež v homílii: Duch Svätý dáva spoločenstvu súlad a trpezlivosť v ťažkostiach Komunita znovuzrodená v Duchu Svätom sa usiluje o porozumenie a je trpezlivá v utrpení. Na túto myšlienku sa zameral pápež František v rannej svätej omši, pravidelne slávenej v kaplnke Domu sv. Marty. Varoval kresťanov pred hromadením bohatstva, ktoré má byť dané do služby ľuďom v núdzi,[…]

13.4.2015 Svätý Otec v rannej homílii: Cirkev má hovoriť slobodne a s odvahou – Cesta Cirkvi je cesta priamosti, „odvahy povedať veci slobodne“ – povedal pápež František v homílii dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Zo skúsenosti apoštolov po Ježišovom vzkriesení vyplýva, že len Duch Svätý je schopný zmeniť náš postoj a dodať nám odvahu.[…]

12.4.2015 Ježíš vychází vstříc požadavku nevěřícího učedníka Promluva papeže Františka před Regina Caeli, nám. sv. Petra Drazí bratři a sestry, dobrý den! Dnes je osmý den po Velikonocích a Janovo evangelium nám podává dvě zjevení Zmrtvýchvstalého Ježíše apoštolům ve večeřadle: onoho večera o Velikonocích, kdy chyběl Tomáš, a o osm dní později za Tomášovy přítomnosti. V[…]

12.4.2015 Nedeľná homília Svätého Otca Františka: Rany milosrdenstva Svätý Ján, ktorý bol prítomný vo večeradle s ostatnými učeníkmi večer prvého dňa po sobote hovorí, že Ježiš prišiel medzi nich hovoriac: «Pokoj vám!» a «ukázal im ruky a bok» (Jn 20,19-20), ukázal im svoje rany. Takto rozpoznali, že nejde o vidinu, ale že je to skutočne on, Pán, a naplnila[…]

11.4.2015 Homilie papeže při prvních nešporách neděle Božího milosrdenství, baz. sv. Petra Bratři a sestry! Ještě v nás všech zaznívá pozdrav Vzkříšeného Ježíše učedníkům navečer o Velikonocích: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19). Pokoj je zvláště v těchto týdnech přáním mnoha obyvatel, kteří trpí neslýchaným násilím diskriminace a jsou zabíjeni jenom proto, že nosí jméno křesťan. Naše modlitba[…]

  11.4.2015– Pápež rehoľným formátorom: Byť pravými otcami a matkami zasvätených “Řekli mi, kolik vás je, a já na to: S nedostatkem povolání, který tu je, tak máme více formátorů než formovaných, ne? Ano, to je velký problém. Prosme Pána a dělejme vše pro to, aby přicházela nová povolání.“ Pozdravil je papež František, podle kterého neexistuje[…]