5.12.21 metanoéin-zložené z predpony metá-ponad a slovesa noéin- myslieť. Obrátiť sa teda znamená myslieť ponad,ísť ponad svet zvyčajného myslenia

5.12.2021 Homília v Aténach: Na životných púšťach Boh podnecuje metanoiu V túto Druhú adventnú nedeľu…

4.12.21 napredovať s dôverou, radšej v nepokoji nečakaných situácií než zvykovosť a opakovanie. Pavol má odvahu. Odkiaľ sa berie? Z dôvery v Boha.

4.12.2021 Pápež v aténskej katedrále: Pavlov vzor umenšenosti na areopágu . A ďakujem, sestra, za…

3.12.aby sme sa oživili v spoločenstve a v misii, potrebujeme aj my odvahu zbaviť sa toho,čo je pozemské,hoci vzácne,aby sme podporili plnosť jednoty

3.12.2021 Pápež Svätej synode Pravoslávnej cirkvi Cypru: Všetci sme deťmi Matky Cirkvi Milosť byť tu…

3.12.21 Uzdravenie prichádza, keď nesieme spoločne rany, čelíme spoločne problémom, navzájom sa počúvame a rozprávame .Je to milosť žiť v spoločenstve

3.12.2021 Homília na štadióne v Nikózii: Ísť za Ježišom a mať vedomie „my“ Dvaja slepci,…

2.12. trpezlivosť sprevádzania:Necháva ich rásť, sprevádza ich, berie ich za ruku, rozpráva sa s nimi.Otec a matka sprevádzajú deti a pomáhajú im rásť

2.12.2021 Príhovor pápeža v maronitskej katedrále v Nikózii: Trpezlivosť a bratstvo Vaše Blaženosti, drahí bratia…

1.12.Ale teraz sa deň končí:musím sa zmieriť.Viete prečo?Pretože studená vojna nasledujúceho dňa je veľmi nebezpečná.Nedovoľte,aby deň po začal vojnou

1.12.2021 Jozef, muž spravodlivý a ženích Márie katechéza z cyklu o sv. Jozefovi Drahí bratia a sestry,…

8.11.21 bdelosť je spätá s pozornosťou: dávajte si pozor, bdejte, nebuďte nesústredení.Čo zaťažuje moje srdce,môjho ducha?Stráž svoje srdce

28.11.2021 Anjel Pána na 1. adventnú nedeľu: Nedovoľme, aby nám srdce zlenivelo Drahí bratia a…

26.11.21 Ježišovo priateľstvo voči nám je nerozlučiteľné.On nás nikdy neopúšťa,aj keď sa niekedy zdá,že mlčí.Dostali sme dar:prístup k Ježišovmu srdcu

26.11.2020 Vyšlo posolstvo ľuďom so zdravotným postihnutím: „Vy ste moji priatelia“ „Vy ste moji priatelia“…

24.11.21 náš život sa skladá zo vzájomných pút.Boží Syn si pre svoj príchod zvolil cestu vzťahov.Sv.Jozef pomáhaj nám dbať o vzťahy v našom živote

Sociálna akadémia prostredníctvom domény gmail.mcsv.net  št 25. 11. 16:12 (pred 2 dňami) komu: mne 24.11.2021 Druhá katechéza o…

2511.21 Ježiš nás vyzýva, aby sme svoje talenty používali s odvahou.Kdekoľvek ste, tvorte zmenu!Ale budujte zmenu, pretože z krízy nevyjdeme rovnakí

25.11.2021 Pápež Festivalu sociálnej náuky vo Verone: Kdekoľvek ste, tvorte zmenu „Smelí v nádeji –…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.