3.5Z veľkých skúšok ľudstva sa dostávame von buď lepší alebo horší,nie rovnakí.Otvárame Duchu Svätému,aby zmenil naše srdce,aby sme z toho vyšli lepší

30.5.2020 Turíčne video Svätého Otca pre charizmatikov: Aby svet vyšiel z pandémie lepší Keď nadišiel…

31.5.20z krízy, akou je tá terajšia, nevyjdeme rovnakí ako predtým. Buď lepší alebo horší. Majme odvahu sa zmeniť, byť lepší ako predtým a byť pozitívne konštruktívni

31.5.20 Všetkým prajem požehnanú Svätodušný nedeľu. Veľmi potrebujeme svetlo a silu Ducha Svätého! Potrebuje ju cirkev, aby…

31.5.nie je čas zostať uzavretí,oplakávať dobré časy prežité s Učiteľom.Ježiš udeľuje učeníkom svojho Ducha preto, aby ich poslanie bolo plné života

31.5.2020 Na Turíce sa pápež opäť prihovoril z okna: Duch Svätý je oheň spaľujúci hriechy…

30.5.20 pozvať druhých k snívaniu a vypracovaniu nových ciest a nových štýlov života.Nebojme sa náročných scenárov, pretože tam, uprostred nás je Pán

List pápeža Františka kňazom Rímskej diecézy: Ako ďalej po pandémii V liste vydanom na Slávnosť…

31.5.Ty,ktorý si harmónia,urob z nás budovateľov jednoty;ty,ktorý sa stále dávaš,daj nám odvahu vyjsť zo seba samých,milovať sa a pomáhať si navzájom

31.5.2020 Homília pápeža Františka na slávnosť Turíc: Duch Svätý tvorí v Cirkvi jednotu «Dary milosti…

27.5.modlitba je mocná,pretože priťahuje Božiu moc a moc Boha vždy dáva život.Svet žije vďaka moci Boha,ktorú jeho služobníci priťahujú modlitbou

27.5.2020 Pápež: Modlitba priťahuje Božiu moc Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes venujeme katechézu modlitbe spravodlivých.…

24.5.20 Ježišova prítomnosť je v Božom slove,sviatostiach,v účinkovaní Ducha Svätého.Je medzi nami:z tohto pramení naša sila, vytrvalosť a naša radosť

24.5.2020.Regina caeli: Po nanebovstúpení je Ježiš naďalej a stále medzi nami Drahí bratia a sestry, dobrý…

20.5.20 Modlíš sa, a nádej rastie, ide vpred. Povedal by som, že modlitba otvára dvere nádeji. Nádej tu je, ale svojou modlitbou otváram dvere.

20.5.2020 Tretia katechéza pápeža Františka o modlitbe: Tajomstvo stvorenia Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Pokračujeme…

17.5.Duch vedie,osvecuje posilňuje,aby každý mohol kráčať životom,aj naprieč strasťami a ťažkosťami,v radostiach i žiaľoch zotrvať na Ježišovej ceste.

17.5.2020 Regina caeli v 6. veľkonočnú nedeľu: Duch Svätý nás učí milovať „Drahí bratia a sestry,…

17.520 tejto civilizácii,ktorá má silný pocit osirelosti, dá milosť znovuobjaviť Otca,ktorý dáva zmysel celému životu a ktorý robí z ľudí jednu rodinu

17.5.2020 Homília 6. veľkonočnej nedele: Duch Svätý nás učí, že nie sme siroty, máme Otca…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.