12.8.20Boh hľadí na muža a ženu iným spôsobom. On nás stvoril nie ako predmety, ale ako milované osoby, schopné milovať; stvoril nás na svoj obraz

12.8.2020 Druhá katechéza z cyklu Uzdraviť svet: Viera a ľudská dôstojnosť Drahí bratia a sestry, dobrý…

9.8.20Klopať na srdce Boha, klopať na srdce Ježiša:„Pane, zachráň ma!“ A Ježišovo gesto,keď ihneď vystiera svoju ruku a zachytáva ruku svojho priateľa

9.8.2020 Anjel Pána: Mať vieru znamená mať uprostred búrky srdce upriamené na Boha Evanjeliový úryvok…

8.8.20Cestu pokorovania sa.Je to cesta,ktorou treba kráčať každý deň.Je to chodník úzky a namáhavý,,ale ale ak sa ním kráča,život sa stáva plodným

8.8.2020 Pápež František píše k jubileu Najmenším sestrám františkánkam Božského Srdca „Pre celú vašu kongregáciu…

5.8.20Ježiš uzdravuje všetko, odpúšťa hriechy, obnovuje život ochrnutého a jeho priateľov.Akým spôsobom môžeme pomôcť dnes uzdraviť náš svet?

6.8.2020 Katechéza „Uzdraviť svet“ Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Pandémia naďalej spôsobuje hlboké rany, demaskujúc…

3.8.20 Nebojte sa! Kristus žije a chce, aby každý z vás žil. Všetko, čoho sa dotkne, sa stáva mladým; stáva sa novým, napĺňa sa životom a zmyslom

3.8.2020 Posolstvo pápeža Františka mladým do Medžugoria: Poďte a uvidíte (Jn 1,39) Drahí mladí! Každoročné…

19.7.20 Pán nás pozýva osvojiť si jeho pohľad, ktorý sa zameriava na dobrú pšenicu a dokáže sa o ňu postarať aj vtedy, keď pomedzi rastie burina

19.7.2020 Anjel Pána v 16. nedeľu: Ježiš nám dáva poznať Božiu trpezlivosť Drahí bratia a sestry,…

8.7.20 Hľadanie Božej tváre je garanciou úspechu našej cesty na tomto svete.Božia tvár je našou métouktorá nám dovoľuje nestratiť sa na ceste.

8.7.2020 Osobné stretnutie s Ježišom je možné aj dnes – homília pri 7. výročí návštevy…

1.7.Ježiš sa obracia na tých,čo „sa namáhajú a sú preťažení“.Ba dokonca sa medzi nich sám zaraďuje.Odpočinok,ktorý Ježiš ponúka je radosť z evanjelia

5.7.2020 Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjeliová stať…

29.6.20Stávať sa darom,v manželstve doma i v práci,Boh túži,aby sme rástli v sebadarovaní: en takto sa stávame veľkými.Rastieme,ak sa rozdávame druhým

29.6.2020 Najväčšia milosť je darovať život – Anjel Pána na sv. Petra a Pavla Drahí…

29.6.20Jednota sa aktivuje modlitbou.Modlitba umožňuje Duchu Svätému zasiahnuť,otvoriť sa nádeji,zmenšiť odstup,držať sa pospolu v ťažkostiach

29.6.2020 Homília na slávnosť sv. Petra a Pavla: Chráňme jednotu modlitbou, prorokujme službou Vo sviatok…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.