30.5.21 Otec je láska,Syn je láska, Duch Svätý je láska. A keďže je láska,Boh, hoci je jeden a jediný, nie je samotou, ale spoločenstvom

30.5.2021 Najsvätejšej Trojice: Tajomstvo, ktoré možno prežiť Drahí bratia a sestry, želám vám dobrý deň v…

26.5.21 Pokora. Ja sa idem modliť, no ty, Pane, obráť moje srdce, aby som prosil o to, čo je dobré, o to, čo bude lepšie pre moje duchovné zdravie.

26.5.21 GA Istota, že sme vypočutí katechéza z cyklu o modlitbe Mk 5,22-24.35-36 Drahí bratia…

23.5.21 Cirkev je ako rieka:dôležité je zostať v nej;ak si trochu na tej či onej strane, na tom nezáleží, lebo Duch Svätý všetko zjednocuje,

23.5.21 Duch Svätý rozširuje obzory – výzvy a podnety pápeža pri Regina caeli Drahí bratia…

23.5. Roky strávené s Ježišom ich nezmenili,boli naďalej tými istými.Potom dostali Ducha a všetko sa mení:problémy a chyby zostali,avšak nemajú strach

23.65.2021 Pápež František: Buďme tešiteľmi pre svet «Príde Paraklét, ktorého vám ja pošlem od Otca»…

9.5.21Kráčaj, kráčaj, kráčaj… a ak si unavený, zastav sa trošku a znovu kráčaj Ale s vytrvalosťou,aj keď sme neuznaní,všetko stratilo chuť začiatku

19.5.2021 Katechéza: Ako prekonať rozptýlenosť, suchopárnosť a nechuť k modlitbe Roztržitosť, suchopárnosť, znechutenosť Katechéza o modlitbe…

16.5.21 Nie je ľahké pozrieť hore,keď nás niečo bolí.Viera pomáha prekonať pokušenie uzavrieť sa do seba!Možno máme potrebu protestovať, kričať k Bohu

16.5.2021 Pápež Mjanmarčanom: Zachovať pravdu znamená byť prorokmi V posledných hodinách svojho života sa Ježiš…

16.5.21 ukazuje Otcovi svoje rany, rany, ktorými nás spasil. Ježišova modlitba je tam, s naším telom: je jedným z nás, Bohočlovek, a modlí sa za nás

16.5.2021 Regina caeli: Ježišovo nanebovstúpenie nie je smutné, ale radostné Drahí bratia a sestry, dobrý deň!…

12.5.Bojovať v modlitbe.A veľa krát je modlitba zápasom.Modlitba robí zázraky,pretože modlitba sa dovoláva dobrotivosti Boha,ktorý nás miluje ako otec

12.5.2021 Katechéza o modlitbe (33): Boj o modlitbu Ž 10,1.12-14 Drahí bratia a sestry, dobrý deň!…

5.5.21 netreba veľa slov:stačí jeden pohľad,byť presvedčenými, že náš život je obklopený veľkou a vernou láskou,od ktorej nás nemôže nikdy nič odlúčiť

5.6.2021 GA Kontemplatívna modlitba pokračovanie cyklu katechéz o modlitbe Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Pokračujeme v katechézach…

9.5.21 Radosť, že sme milovaní Bohom,napriek našej nevernosti,nám pomáha s vierou čeliť životným skúškam,prekonávať krízy a vychádzať z nich lepší

9.5.2021 Príhovor pred modlitbou Regina caeli o láske Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V Evanjeliu dnešnej…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.