28.9.22 Ahoj,som blízko pri tebe a ty si blízko pri mne.Takýto vzťah musíme mať v modlitbe: blízkosť, citovú blízkosť, ako bratia, blízkosť s Ježišom

28.9.2022 GA Prvky rozlišovania. Dôverný vzťah s Pánom časť cyklu katechéz O rozlišovaní Drahí bratia…

15.9.22 malosť nás pokorne odovzdáva do Božej moci a vedie nás k tomu, aby sme nezakladali svoje pôsobenie na vlastných schopnostiach.To je milosť!

15.9.2022 Odkaz pápeža Františka Cirkvi v Kazachstane: Verní dedičstvu a prísľubu evanjelia Drahí bratia biskupi,…

18.9.22 byť evanjeliovo prezieraví, byť chytrí a pozorní a rozoznať tak realitu, byť tvoriví a nájsť tak dobré riešenia pre seba i pre druhých.

18.9.2022 Anjel Pána :Namiesto egoizmu sociálne priateľstvo Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Podobenstvo, ktoré…

14.9. Zoči-voči našim nízkostiam nám Boh dáva novú výšku:ak upierame pohľad na Ježiša,uhryznutia zla nás už nemôž ovládnuť.Ježiš odňal jed hadovi zla

14.9.2022 Svätá omša v Kazachstane: Byť kresťanmi znamená žiť bez jedu Kríž je šibenicou smrti,…

11.9.Boh:nie je pokojný,ak sa od neho vzďaľujeme,je zarmútený,chveje sa vo svojom vnútri a vydáva sa nás hľadať,kým nás nevezme späť do svojho náručia

11.9.2022 Boh nie je pokojný, ak sa od neho vzďaľujeme Drahí bratia a sestry, dobrý…

7.9. Aby sme urobili dobré rozhodnutia,treba načúvať vlastnému srdcu.Boh koná prostredníctvom neplánovaných udalostí.Buďte pozorní na neočakávané veci

7.9.2022 Generálna audiencia: Príklad rozlišovania u sv. Ignáca z Loyoly (Sir 6,18-19) katechéza z cyklu O rozlišovaní…

5.9.22Vložím sa pred Boha a niekedy som roztržitý,no on roztržitý nie je,a to ma utešuje.Modliť sa znamená byť v Božej prítomnosti a nechať ho hovoriť

5.9.2022 „Fatima ma zanechala bez slov“ – pápež v rozhovore pre portugalskú pobočku CNN Rozhovor…

5.9.22dávať seba a svoj vlastný život ako gesto ktoré presahuje konkrétne činy,keď človeku ukazuje otvorené dvere k novému životu a perspektíve nádeje

5.9.2022 Pápež: Caritas pripomína základnú črtu lásky Pápež František ocenil španielsku národnú katolícku charitu a…

4.9.22 ak chceš pobozkať ukrižovaného Ježiša,nemôžeš to urobiť bez toho,aby si sa sklonil ku krížu a nechal sa pichnúť niektorým tŕňom z koruny

4.9.2022 Žiť evanjelium radostne, bez kompromisov – homília pri blahorečení Jána Pavla I. Ježiš je…

3.8.22Neprestáva nás udivovať to neprebádateľné Božie rozhodnutie evanjelizovať svet vychádzajúc z úbohej skupinky učeníkov.Tento úžas je cestou spásy

30.8.2022 Si ešte schopný žasnúť? – homília pri záverečnej omši stretnutia kardinálov Čítania pri tomto…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.