23.1.22 Blízky Boh,s blízkosťou,ktorá je súcitná a nežná,ťa chce zdvihnúť spod bremien,ktoré ťa utláčajú,chce zaplniť svetlom temné dni,dať istotu

23.1.2022 Homília Svätého Otca v Nedeľu Božieho slova: Vrátiť sa k pravému Bohu V prvom…

23.1.22Božie slovo je vždy dnešok.Nastupuje dnes: keď čítaš Božie slovo, v tvojej duši nastupuje „dnes“, ak ho dobre chápeš.Dnes hovorí k tvojmu srdcu

23.1.2022 Anjel Pána: Keď čítaš Božie slovo, v tvojej duši nastupuje „dnes” Drahí bratia a…

21.1.Dnes sa od veriacich žiada umenie rozlišovania.V zmene epochy sme konfrontovaní s celkom novými a zložitými otázkami,narastá potreba spirituality

21.1.2021 Pápež Kongregácii pre náuku viery: Práve rozlišovanie robí synodu skutočnou Brániť ľudskú dôstojnosť „vhod…

20.1.Ľudia sú skutočným bohatstvom:bez nich neexistuje fungujúca spoločnosť a ekonomika.Čím viac dbáme na dôstojnosť práce,tým sa zvýši jej kvalita

20.1.2022 Pápež stavebným podnikateľom: Konkurencia, nie túžba vylúčiť súpera „Súťaživosť musí byť motiváciou k čoraz…

19.1.Pán nás nezbavuje všetkých našich slabostí,ale pomáha nám kráčať so slabosťami berúc nás za ruku.Podáva ruku našim slabostiam,stojí po našom boku

19.1.2022 Katechéza o sv. Jozefovi (8): Sv. Jozef, otec nežnej lásky Drahí bratia a sestry, dobrý deň!…

16.1.Aké znamenia vykonal Pán v mojom živote?Aké signály jeho prítomnosti,znamenia,ktoré vykonal,aby nám ukázal,že nás miluje.Pomyslime na ťažkú chvíľu

16.1.2022 Anjel Pána: Vážme si Božie znamenia v našom živote Drahí bratia a sestry, dobrý…

13.1.Vidieť-pochopením,čo som prežil,a vnímaním toho,ako bol Boh prítomný v každom okamihu.Posúdiť-rozpoznať výzvy,ktorými sa Pán na nás obracia.Konať

13.1.2022 Ako dnes byť apoštolom? Vidieť, rozlíšiť, konať, povedal pápež francúzskej Katolíckej akc Práve pri…

13.1.Jozef človek ťažkých čias,človek konkrétny,ktorý vie prevziať zodpovednosť. Schopný počúvať Boha,rozoznať Boží hlas uprostred mnohých hlasov

13.1.2022 Rozhovor s pápežom Františkom: Čo pre Vás znamená sv. Jozef? „Chcel by som povedať…

12.1.22 Práca je spôsob, ako vyjadriť našu osobnosť, ako vyjadriť svoju kreativitu: každý robí prácu vlastným spôsobom.Ako sa vyrovnávame s únavou?

12.1.2022 Katechéza pápeža Františka (7): Svätý Jozef – tesár Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelisti…

9.1.22 Vaše deti dnes prijmú kresťanskú identitu. A vy musíte túto identitu uchovať. chrániť kresťanskú identitu vašich detí. Je to práca dennodenná

9.1.2022 Pápež František pokrstil v Sixtínskej kaplnke 16 detí „Dnes si pripomíname Pánov krst. Existuje…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.