20.1.21 aby jednota zvíťazila nad konfliktmi je potrebné vytrvať v láske a modlitbe,nenechať sa odradiť a neúnavne.Svedčiť láskou, ktorá nás zbližuje

20.1.2021 Generalna audiencia: Modlitba za jednotu kresťanov  „Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu…

16.1. 21chvíľa,keď Boh prejavil mocnejšie svoju prítomnosť-povolaním.Vracajme sa k tomu momentu,aby vedomie tej chvíle obnovovalo stretnutie s Ježišom

16.1.2021 Anjel Pána: Každé Božie povolanie je iniciatívou Jeho lásky Drahí bratia a sestry, dobrý deň!…

13.1. 21 v chvíli zdanlivého nezdaru,všetko je temné,sa Ježiš modlí chváliac Otca.Keď sa zdá,že zlo prevláda a nemáme ho ako ho zastaviť-čas na chválu

13.1.2021 Generálna audiencia: Modlitba chvály Boha nám pomáha prekonať temné chvíle Drahí bratia a sestry, dobrý…

10.1.Boh víťazí nad zlom sveta:zníži sa,berie na seba bremeno.Je to spôsob, akým môžeme pozdvihnúť ostatných:nesúdiť, ,byť blízko,spolucítiť-štýl Boha

10.1.2021 Anjel Pána v nedeľu Pánovho krstu: Naša identita je v pohladení milosrdenstvom Drahí bratia…

8.12.20List o Sv. Jozefovi:Boh nás vždy dokáže zachrániť,ak použijeme tvorivú odvahu ako sv.Jozef,ktorý bol schopný premeniť problém na možné riešenie

Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde   pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa…

6.1.dať sa Kristom uchvacovať,priťahovať,viesť,osvecovať a meniť:cez modlitbu a kontempláciu Božích diel.Úžas je prvým krokom ako napredovať vo svetle

6.1. 2021 Anjel Pána: Kristus chce svietiť do dnešnej tmy cez nás Pred modlitbou Anjel…

6.1.nový spôsob ako sa pozrieť na problémy a úzkosti vediac že Pán pozná naše ťažké situácie,pozorne počúva naše prosby a nie je ľahostajný voči slzám

6.1.2021 Homília: vďačnosť a radosť budia túžbu klaňať sa Pánovi Evanjelista Matúš zdôrazňuje, že keď…

3.1.21 Boh sa stal telom,aby ti povedal,že ťa ľúbi práve tam,kde si slabý;Túži po veľkej dôvernosti. Chce,aby sme sa ním delili o radosti a slabosti

3.1.2021 Anjel Pána 3. januára: Pozvime Ježiša do našich slabostí, život sa zmení Drahí bratia…

1.1.21 Panna Mária povedala:Dáte mi ho na chvíľu do náručia, toto moje dieťa?A takáto je Panna Mária aj k nám:chce nás držať v náručí, chrániť si nás

1.1.2021 Anjel Pána: Kiež je rok 2021 časom rastu a pokoja Drahí bratia a sestry, dobrý deň…

1.1.21 prvý krok ako dávať život tomu, čo nás obklopuje,je milovať to v našom vnútri.Zachovávať si srdce čisté, vnútorný život,pestovať modlitbu!

1.1.21 Novoročná homília Svätého Otca: Žehnať a mať čas pre Boha i pre druhých V dnešných…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.