28.2.Vystúpiť na vrch znamená priblížiť sa trochu viac k Bohu.Je krásne zostať s Pánom na vrchu.Svetlo, svetlo nádeje, svetlo na prechod temnotami

28.2.2021 Skúsme sa postiť od klebiet a ohovárania, pozval Svätý Otec v 2. pôstnu nedeľu…

21.2.vstúpiť na púšť.Rozmer ticha,načúvania Božiemu slovu,aby sa v nás uskutočnilo opravdivé obrátenie.Vyhľadávajme viac chvíľ na modlitbu,stíšenie sa

21.2.2021 Pápež: nechajte sa premeniť púšťou „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Túto stredu sme začali…

17.2.21 Padli sme: sme synmi,ktorí padajú neustále,sme ako malé deti,ktoré skúšajú kráčať, no idú k zemi,a potrebujú, aby ich vždy znovu postavil otec

17.2.2021 Vráťte sa ku mne celým srdcom – homília pápeža Františka na Popolcovú stredu  …

14.2.21A dotýkať sa s láskou znamená vytvárať vzťah,vstúpiť do spoločenstva,zapojiť sa do života toho druhého až tak,že sa s ním zdieľajú aj jeho rany

14.2.2021 Anjel Pána v 6. cezročnú nedeľu: Boží štýl blízkosti, súcitu a nehy Drahí bratia…

11.2.21 odložiť bokom svoje vlastné požiadavky a očakávania, svoje túžby byť všemocný.Služba hľadí vždy bratovi do tváre,dotýka sa.cíti jeho blízkosť

11.2.2021 Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021 „Len jeden je váš…

10.2.21 Neexistuje iný nádhernejší deň než je dnešný, ktorý žijeme.Modlitba sa koná dnes.Ježiš nám prichádza v ústrety dnes,v dnešný deň,ktorý žijeme.

10.2.2021 Katechéza Svätého Otca: Modlitba v každodennom živote pokračovanie cyklu katechéz o modlitbe Drahí bratia…

6.2.21 Každá kríza je povolaním k novej zrelosti; je to čas Ducha Svätého, ktorý podnecuje k nevyhnutnej obnove a aktualizácii

6.2.2021 Pápežove rady Hnutiu fokoláre: Krízy sú požehnaním pre rast Nezamerať sa príliš sami na…

7.2.21 Skloniť sa pre zdvihnutie iného. Jžiš sa skláňa,berie za ruk.Blízkosť, neha, súcit sú Božím štýlom.Boh sa stáva blízkym nehou a súcitom

7.2.2021 Anjel Pána: Boh neukazuje svoju moc zhora Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Opäť na námestí!…

4.2.21 Bratstvo znamená vystretú ruku;bratstvo znamená úctu.Bratstvo znamená počúvať s otvoreným srdcom.Bratstvo znamená pevnosť v presvedčeniach

4.2.2021 Pápež František: Bratstvo je novou hraničnou výzvou pre človeka (DOPLNENÉ) „Sestry a bratia. Toto je…

3.2.Kristus je tu!To on koná,je prítomný.Keď ideme na svätú omšu:idem sa modliť v spoločenstve,v liturgii sa modlíš s Kristom, ktorý je po tvojom boku

3.2.2021 Katechéza pápeža Františka: Modliť sa v liturgii katechéza z cyklu o modlitbe Drahí bratia a…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.