11.12. pozývam každého na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom alebo aspoň ochotne nechať sa stretnúť; na každodenné, neprestajné hľadanie Krista

11.12.2019 Svätý Otec prijal púť Mukačevskej eparchie pri 30. výročí jej slobody  „Prišli ste do…

11.12.Pavlova láska ku Kristovi je taká silná,že aj okovy vníma očami viery.Viera je dopadom Božej lásky na jeho srdce,je to láska k Ježišovi Kristovi

Generálna audiencia: Mať medzi sebou mučeníkov je požehnaním od Pánaň(18) «Bezmála by si ma presvedčil,…

109.12.19 Nechaj sa utešiť. A kto ma tu uteší? Pán. A kam mám ísť? Prosiť o odpustenie: choď, choď! Maj odvahu. Otvor dvere.A on ťa pohladí. s nehou

10.12.2019 Ranná homília: Nechajme sa utešiť Pánovou nehou Prvé liturgické čítanie z  knihy proroka Izaiáša,…

9.12.sme sa naučili tráviť čas s Bohom,s úžasom zakúšali milosť že sme jeho učeníci,naučili sa mu načúvať a nazerať Jeho tvár.Zakúsiť ticho a modlitbu

9.12.2019 Ako sa seminarista stane správnym kňazom – rady pápeža bohoslovcom z Bologne Seminár je…

8.12.19 Ako veľmi potrebujeme byť oslobodení od skazenosti srdca, ktorá je tým najväčším nebezpečenstvom!Stačí pozdvihnúť zrak k tvojmu úsmevu Matky,

8.12.2019 Pápež sa modlil na Španielskom námestí: Nie sme stvorení pre zlo, ale pre lásku…

8.12.19 Maria-stvorenie plné milosti,vrchovato naplnené jeho láskou. Aby sme boli naplnení,musíme vytvoriť priestor,nechať sa vyprázdniť, odovzdať sa

8.12.2019 Anjel Pána 8. decembra: Mária je „celá krásna“ a „celá svätá“ Drahí bratia a sestry,…

6.12.19 Načúvať a viesť dialóg, nevnucovať riešenia problémov. Ak mám načúvať, musím prijať realitu aká je, aby som videl, aká má byť moja odpoveď

6.12.2019 Pápež František: V Európe zažívame predsudky populizmov a ideológií . Svätý Otec s úsmevom odovzdal…

5.12.19 Príde búrka a my nie sme schopní odolávať. Zmeniť život znamená zmeniť základy života, čiže dať tam skalu, ktorou je Ježiš.

5.12.2019 Ranná homília: Stavajme na Ježišovej skale, rozpoznajme piesok V srdci dnešnej liturgie je tzv. chváloreč…

3.12.19Neľakať sa veľkých vecí,bez strachu ísť vpred;zároveň treba pamätať na tie najdrobnejšie veci:toto je vlastné Bohu.Kresťan začína od maličkosti

3.12.2019 Utorková ranná homília pápeža: Ďakujme Bohu za to, že sme maličkí Božie zjavenie sa…

4.12.19Dávajte pozor na seba a na celé stádo.Toto je práca pastiera:bdieť,dávať pozor na seba i stádo,aby ochránil stádo a tiež spytovať si svedomie

4.12.2019 Generálna audiencia: Pavlova služba v Efeze a rozlúčka so staršími Drahí bratia a sestry, dobrý…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.