16.10.19 vyjsť zo seba samých,otvoriť sa druhým,prežívať blízkosť, v spoločnom životnom štýle,ktorý premieňa osobný vzťah na skúsenosť bratstva

16.10.2019 Generálna audiencia:  Prosme o milosť žasnúť nad Božími prekvapeniami „Boh nenadŕža nikomu“ (Sk 10,34).…

15.10.19 Vyznajme, to, čo je v našom vnútri,pred Bohom.Obviniť seba samých,vidieť v sebe hriech.Povedzme:Pozri Pane, aký som! A povedzme to s pokorou

15.10.2019 Ranná homília: Liek na pokrytectvo je priznať si hriech pred Bohom Svätý Otec v homílii…

13.10.19 kráčajúc životom sa očisťujeme. Na ceste,ktorou sa stúpa,pretože vedie do výšav. Viera vyžaduje cestu, vykročenie. Robí zázraky,ak vykročíme

13.10.2019 Cirkev má päť nových svätých. Pápež: Byť ako láskavé svetlá medzi temnotami sveta „Tvoja…

10.10.19 Boh povoláva rôznymi spôsobmi. Nabáda k obráteniu. Ide o voľbu, do ktorej sa rehoľník plne vkladá a ktorá ho nesie dopredu

10.10.2019 Radosť nech je vašou silou, povedal pápež talianskym kapucínom Vatikán . „Radosť nech je vašou silou“…

9.10.19 Pán mu je v pätách, aby sa dotkol jeho srdca a obrátil ho k sebe. To je Pánova metóda: dotýka sa srdca. Vzkriesený sa ujíma iniciatívy

9.10.2019  Generálna audiencia: Šavlova premena Ježišovým dotykom priamo na telo Drahí bratia a sestry, dobrý…

8.10.19Jonáš chce sám klásť podmienky Bohu. Pán, tvrdohlavý vo svojom milosrdenstve: nikdy nás neopustí, klope na dvere srdca až do konca

8.10.2019 Ranná homília: Kto kladie Bohu podmienky, je ideológ Petrov nástupca komentoval knihu proroka Jonáša,…

6.10.viera nám dáva schopnosť hľadieť na vrtkavé udalosti života s nádejou,ktorá nám pomáha prijímať prehry s vedomím,že zlo nikdy nemá posledné slovo

6.10.2019 Ako môžeme poznať, či skutočne máme vieru? – Angelus Domini 6. októbra „Drahí bratia…

6.10.19 Dostali sme dar,aby sme sa stali darmi.Dar sa nekupuje,dar sa dostáva a daruje.Oživovať dar.Prijať odvážnu rozvážnosť Ducha,verní jeho novosti

6.10.2019 Synodu pre Amazóniu otvorila svätá omša vo Vatikánskej bazilike Apoštol Pavol, najväčší misionár v…

5.10.19Je v nás živé vedomie tohto Božieho zľutovania voči nám? Ak sa necítim byť predmetom Božieho zľutovania, nepochopím jeho lásku.

5.10.2019 .Súcit je podstatná náležitosť Ježišových učeníkov Centrom evanjeliového príbehu, ktorý sme .počuli (Mk 6,30-37a),…

3.10.19Nedajte sa ochromiť únavou.V čase únavy a frustrácie prikazuje Boh Eliášovi:Vstaň, jedz!Vstaň a daj sa na cestu s odhodlanosťou a kreativitou

4.10.2019 Pápež povzbudil paulínky: Treba vieru ako nikdy predtým  „Drahé sestry, v týchto „chúlostivých a ťažkých“…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.