20.2.20Vyznávať Ježiša znamená prijať cestu pokorovania.Vyprosovať si milosť nasledovať Ježiša až k pokorovaniu,milosť kresťanskej rýdzosti

20.2.2020 Len ten, kto prijíma Ježišovu cestu pokorovania a kríža, je naozaj kresťanom «Za koho…

19.2.20 Tichý bráni svoj pokoj, bráni svoj vzťah s Bohom, bráni svoje dary, dary Božie, pestuje milosrdenstvo, bratstvo, dôveru a nádej

19.2.2020 Generálna audiencia: Tichí získavajú srdce bratov Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V dnešnej katechéze sa…

18.2.20Každý z nás má niečo, čo mu v srdci zatvrdlo.Oživme si pamäť a nech je to Pán,čo nám dá priame a úprimné srdce,kde prebýva Boh,ktoré majú súcit

18.2.2020 Prosme o srdce otvorené a súcitné, liekom na tvrdosť je pamäť „ V úryvku z Evanjelia…

13.2.20 Dovolíme,aby sme pomaly skĺzavali,je to pád s anestéziou, ani si to nevšimneš a strácaš vernosť voči Pánovi.Božia láska zastaví náš pád

13.2.2020 Poučenie zo sklzu Šalamúna: Strážme si srdce pred znecitlivením svetskosťou Nedovoliť, aby sme postupne…

12.2.20 plač nad spáchaným zlom, nad zanedbaným dobrom, nad zradou voči Bohu. Toto je plač nad tým, že neopätujeme Pánovi, ktorý nás tak veľmi miluje

12.2.2020 Katechéza o blahoslavenstvách (3): Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení „Drahí bratia a sestry, dobrý deň!…

9.2.20Soľou je  učeník,ktorý sa opäť zdvihne z prachu vlastných pochybení a s odvahou a trpezlivosťou sa denne usiluje o dialóg a stretnutie s druhými

9.2.2020 Pápež sa modlil za Sýriu a vyzval k výchovnej prevencii obchodovania s ľuďmi Drahí…

7.2.20 táto cesta uponíženia sa, pokorenia sa, je aj našou cestou, cesta, ktorú Boh ukazuje kresťanom, aby napredovali

7.2.2020 Ranná homília: Niet pokory bez pokorovania (Mk 6, 14-29). Boh Jána poslal, aby „ukázal…

5.2.20 Ak neprijmem,že som chudobný,znenávidím všetko, čo mi pripomína moju krehkosť. Každý sám pred sebou dobre vie, že zostane neúplný a zraniteľný.

5.2.2020 Katechéza o blahoslavenstvách (2): Blahoslavení chudobní v duchu Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes…

4.2.20 Dáva nám vidieť srdce Boha, čo robí Pán s nami, keď sa od neho vzďaľujeme, Pán je otcom a nikdy nezaprie toto otcovstvo: „Syn môj, syn môj

4.2.2020 Ranná homília: Dávidov plač nad Absolónom ukazuje srdce Boha Svätý Otec komentoval prvé liturgické…

2.2.20 život kresťana si vyžaduje dynamizmus, vyžaduje si pripravenosť kráčať, nechať sa viesť Duchom Svätým

2-2-2020 Anjel Pána: Život kresťana si vyžaduje dynamizmus Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.