17.1.20Ježiš ide k podstate života. To podstatné je tvoj vzťah s Bohom.A dnes Ježiš hovorí každému z nás:Ja ti chcem tie hriechy odpustiť

17.1.2020 Ranná homília: Dbajme o zdravie duše, liekom je Ježišovo odpustenie Rozprávanie evanjelistu Marka (Mk…

16.1.20Ak chceš… je modlitba, ktorá priťahuje pozornosť Boha.Pane,ak chceš,môžeš ma uzdraviť; ak chceš, môžeš mi odpustiť; ak chceš, môžeš mi pomôcť

16.1.2020 Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“ Svätý Otec komentoval úryvok z Evanjelia…

15.1.20nech Duch Svätý oživí povolanie byť odvážnymi a radostnými evanjelizátormi.Nech nás urobí schopnými naplniť naše domovy Evanjeliom

15.1.2020 Svätý Otec uzavrel cyklus 20 katechéz o Skutkoch apoštolov „Pavol prijímal všetkých, čo k…

14.1.20 Koherentnosť,súlad.Ježiš mal autoritu,pretože bol u neho súlad medzi tým,čo učil a tým,čo robil,ako žil.Autorita je v koherentnosti asvedectve

14.1.2020 Ranná homília: Aby každý pokrstený mal autoritu koherentnosti a svedectva „Ježiš učil ako ten,…

12.1.20 Je to cesta pokory a plnej blízkosti Boha svojim deťom.Dobrý učeník je ten, ktorý je pokorný,mierny,vychádza v ústrety ostatným vždy ponúkaním

12.1.2020 Anjel Pána: Vo sviatok Ježišovho krstu nanovo objavme náš krst Drahí bratia a sestry, dobrý…

12.1.20Prinášajte vaše deti,aby v svojom vnútri mali Ducha Svätého a starajte sa o to,aby rástli so svetlom a silou Ducha Svätého príkladom

12.1.2020 V nedeľu Krstu Pána pápež pokrstil v Sixtínskej kaplnke 32 detí „Tak ako Ježiš,…

10.1.20 čo prejavujú rodičia svojmu dieťaťu, je to, čo Boh prejavuje nám: miluje nás ako prvý. A tým sa v nás rodí a rastie naša schopnostiť milovať

10.1.200 Ranná homília: Môže milovať Boha ten, komu nezáleží na bratovi? Apoštol Ján pochopil, čo…

9.1.20Ak obvykle zostávame v Pánovi, potom vtedy, keď skĺzneme k nejakému hriechu,Duch Svätý nám dá spoznať túto chybu,toto skĺznutie.Zotrvať v Pánovi

9.1.2020 Ranná homília: Vojnu vyvoláva diabol, vzoprime sa mu zotrvaním v Pánovi Svätý Otec v kázni…

8.1.20Pavol nás učí prežívať skúšky primknutím sa ku Kristovi,aby dozrela istota,že Boh môže pôsobiť za akýchkoľvek okolností,aj uprostred neúspechov

8.1.2020 Pápež v novom roku pokračuje v cykle katechéz: Pavlovo stroskotanie na Malte) „Lebo nik…

7.1.2020 Duch Svätý ťa vedie smerom k Bohu, a ak zhrešíš, Duch Svätý ťa chráni a pomáha ti opäť vstať. No duch sveta ťa vedie smerom ku skazenosti,

7.1.2020 Ranná homília: Rozlišujme, čo nami hýbe, aby naše srdce nebolo ulicou Svätý Otec vychádzal…

Ak chcete dostávať kázne mailom, prihláste sa do nášho mailinglistu pomocou nasledujúceho formulára.